Category Archives: Legislativa

Řidičáky k motocyklům (skupiny, oprávnění, výjimky)

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 22.1.2020

Doplněné informace k článku z webu: www.bezpecnecesty.cz.

Řidičský průkaz český 2020

Vzor řidičáku 2020

Skupina AM

od 15 let

 • Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T.
 • S touto skupinou můžete řídit pouze malé skútry, mopedy (Babetta, Stadion, Jawetta) a z pionýrů pouze typ 550 „Pařez“, který má maximální rychlost 45 km/h. V některých dokladech pionýrů bývá úřední chybou napsána nesprávná maximální rychlost, a pokud je 45 km/h, můžete zkusit s takovým pionýrem jezdit od patnácti. Je to sporné, ale třeba byste to uhádali ve váš prospěch.

Skupina A1

od 16 let (možná výjimka pro soutěže)

 • Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.
 • Od přizpůsobení tuzemské legislativy evropským standardům bohužel všechny malé motocykly Jawa 50 (vyjma typu 550 „Pařez“) a motocykly Simson spadají do této kategorie. Vůbec se tak nebral ohled na u nás standardní kubatury 50 cm3 a 175 cm3. S touto skupinou totiž nemůžete řídit ani žádnou ČZ 175, i když má výkon poloviční, co může mít povolená 125 ccm motorka.

Skupina A2

od 18 let (možná výjimka pro soutěže)

 • Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1.
 • S touhle skupinou můžete bezpečně sedlat všechny motocykly, které u nás byly dříve vyrobeny.

Skupina A

od 24 let (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže)

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW).
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

 

Přihlášení vozidla na veteránské značky

Autoři: Lukáš Drnec, Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 3.12.2018

Máte-li vozidlo bez platných dokladů a chtěli byste ho přesto provozovat, nabízí se možnost přihlásit ho do provozu jako historické vozidlo (HV). Obdržené „veteránské“ doklady (neboli „zelené značky“) umožňují individuální NEKOMERČNÍ provoz, bez nutnosti vedení knihy jízd. V praxi tedy můžete s historickým vozidlem libovolně jezdit, ale nesmíte ho využívat k zisku (k rozvážení lidí, jako Taxi, atp.).

Například na Slovensku byla ještě před pár lety k provozu povinná i kniha jízd s doloženým účelem jízdy (například pozvánkou na sraz HV). V ČR a SR tomu tak sice momentálně není, ale všechno závisí na zlovůli politiků a úředníků. Platné původní doklady jsou tak tedy pořád větší jistota, za kterou se ale v dnešní době platí nehorázné peníze. Veteránské doklady jsou tak kolikrát jedinou možností a jejich obliba roste.

Nevýhodou veteránských dokladů je to, že testovanému vozidlu nijak nezvyšují hodnotu. Vystavené doklady nejsou svázány jen s vozidlem, ale i s majitelem, při prodeji jejich platnost končí a nový majitel si je musí vyřídit znovu. Je to „provozní“ investice, nikoliv historická. Testovat celou sbírku veteránů a jezdit jen s jedním pak jaksi postrádá logiku…

Naopak výhodou je snížená cena povinného ručení, které činí 1/12 běžné sazby. V případě většího množství registrovaných HV na jednu osobu se platí jedno povinné ručení, vypočítané z obsahu motoru největšího z nich.


Proces získání veteránských značek je etapovitý. Za historické vozidlo je považováno vozidlo starší 30 let. Mimo tento článek se lze více dozvědět na stránkách Federace klubu historických vozidel (www.fkhv.cz). FKHV se řídí mezinárodní legislativou asociace FIVA (FédérationInternationale des VéhiculesAnciens), tedy Mezinárodní federací historických vozidel.

 1. Klubová testace

  Pokud se někdo rozhodne své vozidlo přihlásit na „veteránská čísla“, jeho cesta začíná oslovením nějakého veterán klubu v jeho okolí. Veterán klub má svou klubovou testační komisi. Právě klubová testace je prvním krokem k získání veteránských dokladů.

  Seznam VCC veterán klubů (VCC = „Veteran Car Club“) naleznete v sekci: Odkazy.

  Klubová testační komise testuje vozidlo z hlediska historické původnosti, přičemž by se měla řídit etickým kodexem FIVA. Reálně to znamená, že při testování Vašeho vozidla se zaměřují testační komisaři na původnost vozidla, zda provedení odpovídá roku výroby, věnuje se jednotlivým dílům, zda jsou původní, renovované, nebo nahrazené replikou, dále číslu VIN, číslu motoru atd.

  Důležitá informace je, že vozidlo, které chceme na „véčka“ přihlásit nemusí mít v podstatě žádné doklady (samozřejmě jakákoliv dokumentace k vozidlu je výhodou), nicméně nezbytná jsou identifikační čísla stroje.  Vozidlo bez výrobního čísla/VIN kódu nelze přihlásit. Musíme se také ujistit, že doklady s VIN Vašeho vozidla někdo jiný nepoužívá nebo vozidlo nefiguruje v registru silničních vozidel. Tedy že bylo dříve z registru vyřazeno, nebo nějakým způsobem zaniklo.

  Pozor! Vozidla trvale vyřazena po 1.5.2004 pomocí „ekologické likvidace“ se na „véčka“ přihlásit nedají. Z pohledu legislativy jsou totiž chápána jako fyzicky zlikvidovaná a manipulace s takovými vozidly je nezákonná. Testační komisaři tuto skutečnost ale nemají jak ověřit, proto je důležité nejdřív navštívit dopravní úřad. Stačí vědět, zda vozidlo v registru nefiguruje, popřípadě jestli nebylo ekologicky zlikvidováno. V opačném případě nemůžete dál pokračovat. I po tomto datu ale mohlo být vozidlo z evidence vyřazeno na čestné prohlášení, pak by problém být neměl.

  Naproti tomu vozidla vyřazena z registru (v roce 2016) kvůli neprodloužení depozitu, či nedokončení polopřevodu, jako veterány přihlásit jde. Tímto způsobem propadlé doklady už v ČR nelze znovu přihlásit, avšak v zahraničí s tím není problém. Pozor tedy na takový případ, kdy by na propadlé doklady bylo „postaveno“ vozidlo v zahraničí. Evropské registry vozidel jsou totiž propojené! Opět je nutné se napřed informovat na dopravce.

  To bylo v případě, že k vozidlu žádný doklad nemáme. Pro klubovou testaci by si majitel měl stáhnout ze stránek FKHV formulář s názvem „Žádost o provedení testování historického vozidla“ a vyplnit jej. Ze zkušeností formulář vyplňuje veterán klub sám, nicméně měl by to zvládnout i majitel vozidla. K formuláři by dále měl majitel přidat 12 kusů barevných fotografií na lesklém fotografickém papíře o rozměrech 6×9 cm, kde u motocyklu 6 kusů fotek z pravé strany a 6 kusů fotek z levé strany. U automobilu pak 6 kusů fotek „levopředek“ a 6 kusů fotek „pravozadek“. Vozidlo by mělo být vyfoceno na neutrálním pozadí a bez jakékoliv registrační značky.

  Cenu za klubovou testaci si stanovuje klub sám, nicméně FKHV doporučuje cenu 3000 Kč. Pro nečleny bývá cena obvykle výrazně vyšší.

 2. Krajská testace

  Pokud vozidlo klubovou testací projde, je možné postoupit ke krajské testaci. Krajská testace hodnotí vozidlo z hlediska technické způsobilosti, aby mohlo bezpečně jezdit na silnicích. Technickou způsobilost může zkontrolovat STK, nebo odborná dílna. Ta vystaví papír, se kterým jdeme za krajskou testační komisí. Rozpory v tom, co je a co není odborná dílna apod., ponechme stranou.

  Za první testování se účtuje 1000 Kč (Po obdržení veteránských značek a dokladů je nutné provádět s vozidlem takzvané přetestace po dvou letech – cena přetestace je vyčíslena na 300 Kč).

 3. Vystavení průkazu historického vozidla

  Jakmile máte krajskou testaci za sebou, dostanete vyplněný formulář s vlepenými fotografiemi, se kterými již půjdete na krajský dopravní inspektorát zažádat, aby Vám vydali historické registrační značky a průkaz historického vozidla spolu s osvědčením o registraci (ORV, tzv. „malý techniček“). Před tím je nutné k vozidlu sjednat povinné ručení (zelenou kartu). Při doložení protokolu z testace je možné u pojišťovny sjednat zvýhodněné povinné ručení až za 1/12 běžné ceny.

  Pokud jsme se dostali až k samotné registraci vozidla na krajském dopravním oddělení, tak budeme potřebovat – zelenou kartu o pojištění, vyplněný formulář (Žádost o testování HV), žádost o registraci vozidla (tu dostanete a vyplníte na úřadě) a dva kusy fotografií, které se budou lepit do průkazu historického vozidla. Zaplatíte úřední poplatek za vystavení registračních značek, jak u standardní registrace vozidla (tj. 300 Kč za jeden kus RZ).

  Následně již jen počkáte, až Vám vystaví registrační značky spolu s průkazem historického vozidla a osvědčením o registraci. Doba čekání závisí na konkrétním úřadu a dalších faktorech, ale jedná se zhruba o týden až dva týdny.

Přihlášení vozidla vyřazeného 2001-2004

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 22.11.2018

Po digitalizaci a převedení registru silničních vozidel (RSV) z policie pod obecní úřady s rozšířenou působností nastalo zvláštní čtyřleté období, kdy šlo jakékoliv vozidlo trvale vyřadit z provozu bez nutnosti ekologické likvidace. S doklady a registračními značkami stačilo zajít na dopravní úřad a vozidlo trvale vyřadit. Úředník odebral značky, ORV (tzv. „malý techničák“) a do technického průkazu zaznamenal trvalé vyřazení + datum.

Mohlo by se zdát, že jsou takové doklady navždy ztraceny, ale NENÍ TOMU TAK! Protože to bylo v době, kdy už registr vozidel nespadal pod policii, jsou záznamy v systému dostupné. No a protože to bylo krátce před vstupem do EU, neplatila u nás povinnost ekologické likvidace vozidla. Vozidlo jste tedy mohli vyřadit a nechat si ho.

V praxi to znamená, že vozidla vyřazená přesně v období 1.7.2001 – 1.5.2004 neztratila způsobilost k provozu a jde je normálně znova přihlásit. Je nutné absolvovat plnou technickou prohlídku a uzavřít zákonné povinné ručení. Při přihlašování ale dostanete VŽDY nové registrační značky (ty staré jsou bohužel už skartované). Pokud by vám úředník tvrdil něco jiného, tak je to pouze jeho neznalost a věc řešte s jeho kolegou, nadřízeným, popřípadě na jiném dopravním úřadě. V žádném případě se nenechte odbýt!

Zda je nutné mít k přepisu ověřenou plnou moc posledního registrovaného majitele, nebo ne, to se liší úřad od úřadu. Někde jim stačí doklad o nabytí vozidla (kupní smlouva), zelená karta a protokol z STK. Jinde vyžadují i původního majitele (popř. ověřenou plnou moc k přepisu), či doklady z dědického řízení. Pokud to budete řešit, je vhodné se předem informovat na dopravce a dobře se připravit.

Vozidla vyřazena po 1.5.2004

Bohužel po vstupu do EU se u nás zavedla povinnost vozidlo před vyřazením z registru silničních vozidel „ekologicky“ zlikvidovat, tedy odevzdat na vrakoviště. Vyřazené vozidlo tím pádem ztrácí způsobilost k provozu a z úředního hlediska je chápáno jako fyzicky zlikvidované.

To, že existují vozidla úředně zlikvidovaná je docela běžná praxe, z právního hlediska se ale jedná o podvod a vrakovišti za to hrozí mnohamilionové pokuty (a vy byste se na trestném činu podíleli taky). Takové vozidlo se tedy prosím v žádném případě nesnažte znovu přihlásit! Pokud si nejste stavem věci jisti, zajděte se na dopravní úřad informovat. Zda je vozidlo registrované, zaniklé, vyřazené a popřípadě kdy a jak by vám měli bez okolků sdělit.

Ekologicky „zlikvidované“ vozidlo se bohužel nedá přihlásit ani na veteránské značky a je potřeba řešit náhradní způsoby „legalizace“.

Vozidla vyřazena před 1.7.2001

Co bylo vyřazeno před tímto datem je bohužel už pasé. Za tím je hold udělaná pomyslná černá čára a zpětně to přihlásit nejde.

Na druhou stranu vozidla vyřazená v tomto období není problém přihlásit na veteránské značky.

Přepis vozidla po zemřelém majiteli

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 21.11.2018

Prezentované informace jsou sepsané zkušenosti mnoha lidí, doplněné o další postřehy z různých internetových diskuzí.

Úředníci na dopravce v zásadě vyžadují dva typy dokladů. Buď úřední listinu dědického řízení, kde se majetek přisuzuje konkrétnímu člověku, nebo doklad od notáře, že vozidlo žádným dědickým řízením neprošlo.

V zásadě existují tři (legální) postupy:
A) Komunikace s dědici -> kontaktování notáře -> vyřízení dědictví -> přepis.
B) Komunikace s dědici -> kontaktování notáře -> vystavení dokladu notářem -> přepis.
C) Bez dědiců -> kontaktování notáře (popř. i soudního archivu) -> vystavení dokladu notářem -> přepis.

A) Otevření dědického řízení, přepis

Jedná se o zcela regulérní postup. Návod je s mírnými úpravami se svolením autora převzatý z webu: https://zc-moto.webnode.cz/uzitecne-informace/prepis-dokladu-od-zemreleho.

 1. Zajděte na evidenci vozidel (dopravní inspektorát) a ověřte, zda je vozidlo v registru vůbec vedeno. Když o něm v registru nebude žádný záznam (tedy ani informace o vyřazení), může jít pouze o administrativní chybu. Je těžké bojovat s úředníky, ale hned to nevzdávejte. Informace, proč tomu tak může být, jsem popsal v článku Převod vozidla (přepis).
 2. U kteréhokoli notáře podejte žádost o znovuotevření dědického řízení. Žádost nemusí podávat dědic, ale může ji podat i úplně cizí osoba (třeba vy). K sepsání žádosti je důležité znát nějaké identifikační údaje zemřelého (měly by stačit ty z technického průkazu), tedy aspoň jméno, bydliště, datum narození a ideálně i datum úmrtí. Jako důvod otevření dědického řízení uveďte nalezení dalšího majetku po zemřelém. Notář poté vyplněnou žádost doručí příslušnému soudu, který dědické řízení otevře a příslušný spis předá zpět notáři, který řešil původní dědické řízení po zemřelém (pakliže je stále naživu a vykonává praxi). Pro každou oblast je notářů obvykle jen několik. Způsob, podle kterého tito notáři dostávají přiděleny případy dědického řízení, by měl být zaklíčován v datu úmrtí dotyčné osoby. Takže podle data úmrtí (pravděpodobně dne v měsíci) by se mělo nepřímo dát zjistit, který notář původní dědické řízení řešil a bude pověřen jeho doplněním. Toto je pro vás důležité, neboť podáním žádosti o znovuotevření vaše další účast v dědickém řízení končí. Nikdo vás (jako cizí osobu) nebude informovat, že dědické řízení probíhá, ani který notář je vykonává.
 3. Je nutné být v kontaktu s některým z přímých dědiců, aby vás o průběhu řízení informoval. Velmi důležité je, aby tento dědic ostatní účastníky informoval o tom, že vozidlo po zemřelém prodává (nebo ještě lépe daruje kamarádovi) a že jde o nezbytný krok pro bezproblémový převod. Bohužel může nastat situace, že někteří z dědiců začenichají možnost přivýdělku a budou chtít svůj podíl vyplatit, nebo ještě hůř, nebudou se chtít dědictví vzdát. S těmito komplikacemi je nutné počítat a proto je vhodné se s dědici domluvit ještě před podáním žádosti o znovuotevření dědického řízení (viz bod 2).
 4. Aby řízení mohlo proběhnout, je nutné, aby se ho zúčastnil aspoň jeden z dědiců, zplnomocněný všemi ostatními (v plné moci se vzdají svého nároku ve prospěch zplnomocněného).
 5. Případem pověřený notář nejprve vyhledá všechny potenciální dědice a ty pak pozve k dědickému řízení. Celý průběh řízení může trvat pěkně dlouho. Nejprve žádost leží na soudě, potom u přiděleného notáře. Dědická daň se už neplatí! Platí se pouze odměna notáři, která se odvíjí od hodnoty vozidla (motocyklu). Vozidlo notář nepotřebuje vidět, pouze bude chtít znát jeho (smyšlenou) hodnotu. Stačí uvést třeba cenu vraku 1000 Kč. Odměna notáři by se měla pohybovat kolem 1000 Kč. Vzhledem k nízkému výdělku (odměně), budete notáře nejspíš muset popohánět, popřípadě jinak „motivovat“ (finančně?), aby se případem aktivně zabýval.
 6. Celá procedura zabere asi 20 minut a notář s dědicem (dědici) sepíše zápis o určení vlastnictví.
 7. S dokumentem z dědického řízení pak dědic vozidlo na sebe na registru silničních vozidel převede. K převodu je potřeba mít pouze uzavřené zákonné povinné ručení (zelenou kartu), psané na kohokoli (třeba už na vás) a protokol o úspěšné evidenční kontrole (EK), která platí 30 kalendářních dnů. Přepis je v rámci dědictví zdarma a v případě staršího automobilu se ani neplatí tzv. „ekodaň“. Od 1.7.2017 jde přeregistraci vozidla provést na jakémkoli dopravním úřadě. Jestliže ale vozidlo v registru administrativní chybou evidováno není, bude lepší přepis řešit v úřadě poslední registrace, kde by měly jít snadněji o vozidle dohledat záznamy (viz článek Převod vozidla (přepis)).
 8. Teprve poté může dědic vozidlo přeregistrovat na vás (v technickém průkazu ale figurovat jako majitel musí). Převod může proběhnout záhy. Opět je vyžadovaný protokol z evidenční kontroly a zelená karta (obojí již máte). Vy jako kupec jste už ale zatížen všemi správními poplatky (za přepis podle kategorie vozidla: 300, 500 nebo 800 Kč) + jste povinní uhradit případný ekologický poplatek (u starších osobních automobilů).

Celá procedura sice může trvat třeba tři měsíce, ve skutečnosti je to ale jenom cca 20 minut, kdy vám notář sepíše žádost o znovuotevření dědictví a potom 20 minut trvající samotné dědické řízení. Složitě to možná jenom vypadá, ve skutečnosti by na tom nic velkého být nemělo.

Pozn.: Pokud se notář kauzou odmítne zabývat, popřípadě nedohledá potřebné záznamy, musíte se osobně obrátit na soud. Potřebujete žádost (možná vám ji na soudě i připraví) zhruba ve smyslu: „Žádám o znovuotevření dědického řízení po zemřelém…, ve věci doplnění nalezeného majetku – motocyklu do dědického řízení. Datum, podpis“. Žádost musí být podepsaná jedním z dědiců, musí tam být jeho kontakt + doplněné plné moci ostatních dědiců. Pak ji MUSÍ DĚDIC zanést znovu na soud, který se po vyřízení žádosti po nějaké době dědici ozve.

Žádost o dodatečné projednání dědictví motocyklu po zemřelém majiteli

Hrubý vzor žádosti k projednání dědictví (pro soud)


B) Přepis bez otevírání dědického řízení

Tento postup je naprosto regulérní a legální. Například vlastnictví nemovitosti je vyloženě vázáno zápisem v katastru nemovitostí a dědické řízení je nezbytné. Vlastnictví motorového vozidla je ale záležitost jiná a kvůli jeho dodatečnému určení není nutná přílišná byrokracie.

Uživatelské i vlastnické právo na vozidlo mohlo v dřívější době přejít na někoho jiného, aniž by proběhl přepis na úřadě. I ústně uzavřená smlouva je z právního hlediska platná a časem majitel motocykl tak či tak „vydrží“ (stane se jeho majetkem). Aby člověk něco mohl „vydržet“, musí to minimálně 6 let užívat. Registr vozidel ale na tyto skutečnosti bohužel nebere ohled a pro převod je potřeba trochu „právničiny“. Mohli byste se sice obrátit na soud, aby vám „vydržení“ potvrdil, bylo by to ale zdlouhavé (klidně i roky) a soudní výlohy byste si zaplatili.

Jak už jsem nastínil, nejedná se o nemovitost a ve většině případů ani o dědění hodnotného majetku nemůže být řeč. Jde obvykle jen o právní určení vlastnictví vozidla, které už dávno ve vlastnictví rodiny původního (zemřelého) majitele není.

Postup:

 1. Vyhledejte někoho z dědiců původního majitele vozidla. Vysvětlete mu situaci, a že to chcete vyřešit co nejjednodušeji a nejrychleji. Tento dědic by se správně měl domluvit s ostatními potenciálními dědici (rodinou), kteří by se ideálně měli svého nároku zříct ve prospěch jednoho a toho k celé akci zplnomocnit. Nejde ale o dědictví, které by si mohli dědici nárokovat. Záleží především na domluvě s právníkem, kterému by měla stačit domluva pouze s jedním z dědiců.
 2. Dá se předpokládat, že každý oslovený notář bude hned vyžadovat otevření dědického řízení. Žadatel (dědic) ale MUSÍ trvat na tom, že s otevřením dědického řízení NESOUHLASÍ.
 3. Notář po domluvě vystaví doklad, kde vlastnické právo přisuzuje konkrétnímu dědici. Ve vystaveném dokumentu od notáře musí být číslo registrační značky, typ vozidla, výrobní číslo a údaje o majiteli.
 4. S dokladem od notáře, sjednaným povinným ručením (zelenou kartou) a protokolem z evidenční kontroly pak vozidlo na registru silničních vozidel přeregistrují na dědice, poté s tímtéž protokolem evidenční kontroly a zelenou kartou vozidlo převedou na vás.

C) Přepis bez otevírání dědického řízení – bez dědiců

Postup by měl být použitelný buď v případě, kdy dědice neznáte, nebo je sice znáte, ale ti nejsou ochotni věc řešit. Dle autora původního článku postup funguje a mělo by se to obejít i bez dědiců. U této varianty záleží ale především na přístupu konkrétních úředníků, proto je dobré se předem na dopravních úřadech informovat a pro provedení úkonu vybrat ten „nejvhodnější“.

Klíčové informace a fotky použity z článku: https://www.motorkari.cz/…

Postup:

 1. Vyhledat notáře, pod kterého vyřizování dědictví zemřelého dříve spadalo. Pokud dotyčný notář už nebude pracovat (nebo bude po smrti), musíte zjistit kdo to po něm převzal.
 2. Zkontaktovaný notář zapátrá v záznamech a vystaví vám potvrzení, že vozidlo neprošlo žádným dědickým řízením. Případně tohle můžete přeskočit a rovnou řešit další krok (přes soud).
 3. Pokud záznamy budou příliš staré, notář je nemusí vůbec dohledat. Pak je nutné kontaktovat příslušný soud, aby zapátrali v archivu a vystavili vám stejné potvrzení.
 4. Údajně by tohle mělo stačit, takže: udělat evidenční kontrolu, uzavřít pojistku a zajít přepsat na dopravní úřad. Pokud by se úředníci ošívali, zkuste přepis řešit na jiném dopravním úřadě. Jak se k problému postaví jinde, ale bohužel nevím.
Potvrzení, že vozidlo psané na mrtvého člověka neprošlo dědickým řízením

Potvrzení, že vozidlo neprošlo dědictvím (zdroj: www.motorkari.cz)

Převod vozidla (přepis)

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 7.1.2019

Zavedením novely č. 56/2001 (1.1.2016) byl dosud známý pojem „přihlášení vozidla“ nahrazen pojem „převod vozidla“. V praxi to znamená, že se zrušil tzv. „polopřevod“. Zrušil se postup, kdy se vozidlo v místě registrace nejprve odhlásilo na nového majitele a ten ho pak na sebe přihlásil na „svém“ úřadě.

Tahle komplikace je vykompenzovaná tím, že přeregistrace může proběhnout na jakémkoliv dopravním úřadě ČR a již není vyžadovaná platná technická kontrola (TK), ale stačí evidenční kontrola. Akce se musí zúčastnit jak prodávající majitel, tak kupující, popřípadě může být kterýkoli z nich (klidně oba najednou) zastoupen zplnomocněnou osobou. DŮLEŽITÉ: plná moc musí být úředně ověřená (třeba na Poště či obecním úřadě).

Vozidla, u kterých nebyl „polopřevod“ řádně dokončen před 1.7.2015, jsou trvale vyřazena z registru silničních vozidel (RSV) a doklady jsou neplatné. Vozidlo jde buď přihlásit na „veteránské značky“, nebo jde přihlásit v zahraničí.

V žádném případě se ale nepokoušejte o obojí, tedy v ČR vozidlo přihlásit na „veterány“ a doklady prodat do ciziny. RSV i registry historických vozidel (HV) jsou po celé EU vzájemně provázány a jednalo by se o trestný čin podvodu!! Mohli byste si tím zavařit na velký problém…

Ke „standardnímu“ přepisu potřebujete:

 • Technický průkaz (TP) a osvědčení o registraci vozidla (ORV, lidově „malý techničák“).
 • Protokol o ÚSPĚŠNÉM absolvování evidenční kontroly (EK), starý maximálně 30 dnů. EK se provádí na žádost na stanicích technické kontroly (STK). Dnes již není důležité „na koho“ je EK udělaná, avšak evidenční kontrole vozidlo MUSÍ vyhovovat. Správně se má kromě výrobního čísla karoserie/rámu, výrobního čísla motoru (pokud je v TP evidováno) a barvy kontrolovat i rozměr pneumatik a další věci. Případné neshody vždy raději řešte domluvou s technikem STK, než potom na úřadě, kde byste mohli mít těžkosti. Jestliže je motocykl rozdělaný, musíte ho aspoň naoko zkompletovat. Důležité je, aby byl motor (klidně nekompletní) namontovaný v rámu, na motocyklu byla kola s pneumatikami s rozměry zapsanými v TP, na rámu a výrobním štítku bylo čitelné výrobní číslo (u pionýra pouze na štítku) a alespoň část karoserie měla odstín dle TP. Absolvování EK s motocyklem rozdělaným v kufru automobilu již není přípustné…
  Jako EK poslouží i protokol z technické kontroly (TK), podle kterého evidenční kontrole vozidlo vyhovuje (i když technicky způsobilé být nemusí).
 • Platnou zelenou kartu, tedy doklad o platném povinném ručení. Správně by mělo záležet jen na platnosti k datu přepisu, na koho je pojistka uzavřená důležité není. Můžete ale narazit na nedostatečně informovaného úředníka, který bude chtít „po staru“ ZK psanou na nového majitele. V praxi platí o úřednících dvě fakta: „1) Úředník má vždy pravdu, 2) Když pravdu nemá, platí bod číslo 1.“ Takže asi tak – i když budete mít pravdu vy, vaše pozice je proti úřednickému šimlu malá… (radši se na úřadě dopředu informujte a podle toho se zařiďte).
 • Osobní doklady prodejce a kupce. Občanské průkazy nebo PLATNÉ pasy. Popřípadě jiné dokumenty. Například doklady o přechodném pobytu cizince s bydlištěm v ČR, nebo ověřený souhlas právoplatného majitele vozidla, v případě že se liší od provozovatele.
 • Registrační značky (RZ) se již při přeregistraci nemění. Výměna je možná pouze na žádost a je zpoplatněna (200 Kč/ks). Jestliže chcete nové RZ svého kraje, musíte si o výměnu zažádat až na svém úřadě. Ručně malované malé SPZ by se po novém měnit taky neměly (viz níže).

Depozit

Slouží k dočasnému vyřazení vozidla, když ho nechcete provozovat a platit povinné ručení. Registrační značky a ORV (tzv. „malý techničák“) se za mírný poplatek uloží na dopravním úřadě. Pro opětovné přihlášení je pak nutné mít platnou technickou kontrolu (TK) a uzavřené zákonné povinné ručení (zelenou kartu). Pokud platnost technické kontroly skončila, musíte vozidlo dopravit na STK a úspěšně absolvovat prohlídku.

Pokud má vozidlo značky uložené v depozitu a vy ho chcete při přepisu zároveň přihlásit, nestačí jen evidenční kontrola, ale vozidlo musí absolvovat plnou technickou kontrolu. Pokud vozidlo budete přihlašovat na jiném úřadě, než kde jsou značky uloženy, budou vám přiděleny nové a zaplatíte si je (ty původní se na předešlém úřadě skartují). Plná technická prohlídka je nutná ještě v případě, kdy vozidlo sice způsobilé k provozu je, ale neprošlo by evidenční kontrolou (třeba nesouhlasí evidované číslo motoru nebo barva). V tom případě s vozidlem absolvujte plnou technickou prohlídku, TK dostanete na měsíc a po přepisu a změně údajů v dokladech (výmaz čísla motoru, změna barvy) absolvujte opakovanou TK, kterou vám prodlouží (u motocyklů na 4 roky).

Vozidla zaniklá kvůli neprodlouženému depozitu

Jestliže byly značky uloženy do depozitu před 31.5.2013 a majitel do 31.12.2015 nepřišel na úřad oznámit účel využití a adresu umístění vozidla, popřípadě značky z depozitu nevyzvednul, jsou doklady nenávratně ztraceny a vozidlo je VYŘAZENO z registru vozidel (novela zákona 56/2001 Sb. č 239/2013 Sb. , která nabyla účinnosti 1.1.2015, viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-239, přechodná ustanovení). U nás zůstane vozidlo s těmito identifikačními údaji (výrobní číslo, rok výroby, typ…) v registru evidované jako trvale zrušené (zaniklé).

Takové vozidlo jde buď přihlásit na „veteránské značky“, nebo jde bez problémů přihlásit v zahraničí. V žádném případě se ale nepokoušejte o obojí, tedy v ČR vozidlo přihlásit na „veterány“ a doklady prodat do ciziny. RSV i registry historických vozidel (HV) jsou po celé EU vzájemně provázány a jednalo by se o trestný čin podvodu!! Mohli byste si tím zavařit na velký problém…


Technický průkaz „malá knížečka“ – platnost

Jawa 50 typ 23A Mustang - původní technický průkaz (doklady)

Malé motocykly neměly klasický formát technického průkazu, nýbrž jen malé „knížečky“, které sloužily jako jediný doklad (řidič ho vozil s sebou). Ke každému registrovanému motocyklu na úřadě existovala „karta“ s dalšími technickými údaji a informacemi o předešlých vlastnících.

Při digitalizaci registru silničních vozidel (RSV) vyvstal problém, neboť tento formát TP nemá přidělené evidenční číslo (například **AG 1234) bez kterého bylo zapsání do registru komplikované. Dost často se tedy stává, že pionýr vůbec RSV není veden. To ale NEZNAMENÁ, že jsou doklady neplatné! Dost možná vás o tom úředníci budou přesvědčovat, ale dokud vám nepředloží záznam, že byl motocykl na žádost majitele vyřazen z evidence, popřípadě doklady propadly zrušením „polopřevodů“ nebo propadly v „depozitu“, tak JSOU PLATNÉ. Není vaší povinností dokazovat, že jsou doklady platné, naopak úředník vám musí v případě pochyb dokázat, že byly zrušeny a jak k tomu došlo.

Mám osobní zkušenost, kdy se záznamy o pionýrovi při stěhování úřadů (dříve patřily pod VB, pak PČR, teď pod města) záhadně „ztratily“ a úřednice trvala na neplatnosti dokladů. Spor nakonec rozsekla až odpověď z Ministerstva dopravy, ze které bylo patrné, že pokud nejsou záznamy o zániku vozidla, jsou doklady platné. Bohužel dokument byl adresován úřadu a tam také zůstal. Jako precedens tento případ bohužel tedy neposlouží.

Zápis v RSV mimo jiné také může souviset s rokem výroby vozidla. Od úředníků mám potvrzenou „neoficiální“ informaci, že při digitalizaci nepřenášeli automaticky do elektronického RSV všechna vozidla, ale jen vozidla vyrobená po určitém datu. Konkrétně „náš“ místní dopravní inspektorát (DI) vznikl uměle rozdělením původního okresního DI v době, kdy původní papírový archiv ještě nebyl celý zdigitalizován. Spolehlivě jsou do nového RSV přenesena jen vozidla vyrobena cca po roce 1960. Správně by to tak samozřejmě být nemělo a o této skutečnosti dnes obvykle vědí jen služebně starší úředníci. Ti mladí takovou praxi odmítají s tím, že to není možné a že jste si to vymysleli. Počítejte s tím, že vás budou radši přesvědčovat o vyřazení vozidla (obvykle jsou o tom skutečně přesvědčeni), než že by šli ochotně pátrat do papírového archivu (jestli ještě vůbec existuje). Přinutit úředníka k takové pátrací akci snadné rozhodně nebude… Jak je ale známo, ochotnost úředníka se obvykle přímo úměrně odvíjí od motivace, kterou mu „nabídnete“.

Kromě výše uvedeného se můžete od úřadu dozvědět například to, že doklady platné být nemůžou (občas skloňují i slovo podvod), protože se stejnou SPZ jezdí nebo jezdilo jiné vozidlo (obvykle nákladní automobil nebo přívěs). Ano, skutečně tomu tak bylo, protože množství přidělitelných čísel bylo omezené a šetřilo se s nimi. S totožným číslem SPZ tak mohla být zároveň provozovaná až tři vozidla! Rozdíl byl ve formátech SPZ: malovaná (pionýr), prolisovaná obdélníková (přívěs) a prolisovaná šestiúhelníková (nákladní automobil). O tomto faktu mladší úředníci obvykle nemají ani páru. Právě duplicitní SPZ může být mimo jiné důvod, proč motocykl v RSV není vůbec zaveden. Jak už jsem v druhém odstavci tohoto téma psal, malým knížečkám chybí evidenční číslo a pod jednou SPZ je vyloučené evidovat v elektronickém RSV víc vozidel. Karty malých motocyklů se tak na úřadech obvykle odkládaly „bokem“ a teprve až při jakémkoli „pohybu“ s motocyklem (změna vlastníka, barvy, atd.) byl majiteli vystaven nový TP s novou RZ a vozidlo bylo do RSV řádně zavedeno. Tak je tomu i dnes, akorát úředníci obvykle nehledají starou kartu motocyklu, ale zapíšou ho bez okolků do registru přímo. Úřad od úřadu a úředník od úředníka se to ale dost liší.


Technický průkaz „malá knížečka“ – přepis

O platnosti technických průkazů „malých knížek“ jsem psal v předešlých odstavcích, tedy rovnou k věci. Jestliže jste koupili motocykl (doklady) a chcete ho na sebe přepsat, platí standardní podmínky, jako při běžném přepisu. Můžou ale nastat menší komplikace.

U typů Jawa 550, 555 a 05 je jasně uvedený typ. Avšak u modelové řady 20, 21 a 23 jsou v TP předtištěny všechny tři typy a obvykle bývá jeden z nich pouze podtržený. Jestli se vám vybraný typ nehodí a upřednostnili byste z nabídky jiný, „můžete“ s tím něco udělat. Je ale důležité, aby typ odpovídal s výrobním štítkem a motocyklem jako takovým. Nesetkal jsem se s tím, že by na úřadě dělali problémy kvůli podtržení jiného čísla, když evidenční kontrolou motocykl prošel. Naopak mně samotnému při přepisu úředníci celkem 3x zmršili doklady tím, že tam opsali špatný typ a další údaje! Jestliže už ale motocykl absolvoval „novodobou“ TK s focením, radši si tyto změny do budoucna odpusťte…

Jestliže je motocykl bez zásahů, s původní barvou i motorem, k přepisu vám bude stačit absolvovat evidenční kontrolu (EK).

Jestliže je ale motocykl předělávaný a nesouhlasí číslo motoru nebo barva, budete muset absolvovat ÚSPĚŠNOU technickou prohlídku. V protokolu budete mít ve vážných („B“) závadách: „nesouhlasí výrobní číslo motoru shodného typu“ nebo že nesouhlasí barva a platnost prohlídky bude zkrácena na měsíc.

Při následném přepisu vám místo technického průkazu „knížečky“ vystaví nový skládací technický průkaz, kde již nebude číslo motoru evidováno. Poté navštívíte opakovanou TK (i s motocyklem), kde ověří údaje v TP, vystaví vám nový protokol a vylepí známku TK na 4 roky. Tomuhle maratonu se bohužel nedá regulérním způsobem vyhnout, neboť v technickém průkazu „malé knížečce“ vám úřad výmaz čísla motoru ani změnu barvy neudělá (ta tam dokonce ani uvedená není).

Technické průkazy „malé knížečky“ by sice správně neměly být platné a technik STK by vám do takového dokladu neměl dát razítko o platnosti technické prohlídky. V praxi to zatím ale funguje, jak jsem popsal výše. Při přepisu je POVINNOSTÍ úředníka vám tenhle nevyhovující doklad odebrat a nahradit ho nově vytištěným průkazem a zalaminovaným ORV (ověření registrace vozidla, „malým techničák“).


Platnost ručně malovaných SPZ

V minulosti nově koupenému pionýru kód státní poznávací značky (SPZ) přidělili na úřadě až při jeho přihlášení na nového majitele. Přidělené číslo si pak musel majitel sám ručně namalovat na nevyplněnou značku, která byla součástí motocyklu. Zhruba od poloviny 90. let se při „pohybu“ motocyklu malované SPZ automaticky měnily za prolisované SPZ šestiúhelníkového tvaru, později za RZ obdélníkového tvaru s třímístným kódem okresu. Od roku 2001 se RZ vydávají s novým krajským značením (například 1A, 1B, 1S, 1Z…) a od roku 2004 navíc ještě s modrým Euro proužkem.

Do roku 2015 pro úředníky platilo závazné nařízení, že všechny malované SPZ se musí při jakýchkoli změnách (pohybu) nahradit prolisovanou RZ. Existují sice výjimky, ale vždy šlo o vlastní iniciativu úředníka a porušení nařízení. Od roku 2015 se kvůli úsporám přestaly značky měnit i při přepisech mimo kraje a výměna značek (z jakéhokoli důvodu) je nově zpoplatněna. Ručně malované SPZ by logicky z tohoto předpisu měly být vyňaty a měly by být dál nahrazovány novými prolisovanými RZ. Avšak nejspíš se na ně při sepisování zákonů pozapomnělo, na většině úřadů je již nemění a číselný kód původní malované SPZ úředníci zapisují do nově vystavených dokladů. Ani na tohle se ale nedá spoléhat a úřad od úřadu se to může lišit.

Občas se stává, že identický kód SPZ má i jiné vozidlo (přívěsný vozík, traktor) a úředník bude trvat na výměně, obvykle se to ale na úřadech řeší tak, že se do kódu značky doplní nula a vy si ji budete muset domalovat.

V případě, že vám ručně malovaná SPZ zůstala, může se vám hodit tento návod: Návod na renovaci malé malované SPZ (úprava povrchu, tvorba šablon, písmen a číslic).

V případě poškození vám novou známku technické kontroly vylepí buď příslušná STK (na základě předložení protokolu z TK), nebo by to měli udělat i na dopravním úřadě. Tam ale raději neprolisovanou SPZ ani neukazujte!

Mějte na paměti, že manipulace s přiděleným číslem (tvrdě trestaný) přestupek! Obzvláště pak „přemalování“ čísla z RZ na SPZ malého formátu.

Legislativa, právní úkony

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 22.12.2018

Užitečné informace a návody, jak postupovat při právních úkonech.

Vzory dokumentů: