• Reklama

  • Reklama

Sdílej:

Počty vyrobených kusů, výrobní čísla, zajímavosti

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 20.1.2019

Zdroj informací: za užitečná data děkuji jmenovitě: Simonu Kálkovi, Markovi Imlaufovi, Vojtěchu Pražákovi, Eugenu Némethovi, Ondřeji Bošanskému a dalším, kteří něčím přispěli.

Počty vyrobených kusů v jednotlivých letech (nepřesné)

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
3556 ks 30456 ks 47016 ks 63304 ks 63682 ks 76000 ks 85091 ks
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
64326 ks 37651 ks 45651 ks 59810 ks 62231 ks 63486 ks 46452 ks
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
47483 ks 74433 ks 73322 ks 58000 ks 72000 ks 84000 ks 78000 ks
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
77000 ks 80000 ks 73680 ks 40000 ks 40000 ks 60000 ks 55386 ks

Počet vyrobených kusů jednotlivých modelů

Typ Léta výroby Počet kusů
359 1955 asi 10 + 50 ks
550 1955 – 1958 106111 ks
555 1958 – 1962 327320 ks
05 1962 – 1966 202263 ks
20 1966 – 1971 228246 ks
21 1967 – 1971 42379 ks
23 1968 – 1971 37631 ks
20, 21, 23 1972 – 1982 718066 ks

Jawa 550

Prvních cca 5 až 10 prototypů pionýra (motokolo s typovým označením 359) bylo vyrobeno v Praze. Dva zkušební kusy byly postupně předány i s výrobní dokumentací do výrobního závodu v Považské Bystrici. V Považských strojírnách pak bylo v průběhu roku 1954 vyrobeno 50 kusů testovací série.  Není ale známo, že by se jakýkoliv z těchto kusů dochoval. Výrobní čísla nejsou známá.

Sériová výroba pionýrů začala až v červenci roku 1955 a to odvozeným typem Jawa 550. Výrobní číslo prvního kusu bylo 10 001. Poslední vyrobený kus (cca červenec 1958) měl výrobní číslo 116 111.

Výrobní štítky v letech 1955 a 1956 byly na střídačku leptané ze zinkového plechu, tištěné hliníkové, popřípadě ocelové s mosazným povrchem.  Některé štítky byly dokonce psané Česky.

Zajímavost: Zdokumentovaný kus pionýra z roku 1957, který má na výrobním štítku uvedeného výrobce Manet. Totožné logo je otisknuto i na nádrži. Pod značkou Manet dřív Považské strojírny hrdě produkovaly dvoupístová motokola s obsahem 90. Avšak v roce 1957 se již jednalo pouze o imaginární neexistující značku. Dost možná se tak jedná o nějaký reprezentační kus, který do běžného prodeje neputoval.

Jawa 555

Výroba následujícího typu Jawa 555 začala v červenci 1958 výrobním číslem 150 001. Výroba tohoto modelu byla ukončena v zhruba červenci roku 1962, výrobním číslem 477 320.

Výrobní štítek Jawa 555 Velorex Zajímavost: Výrobní štítek s předtištěným výrobcem Velorex. Zatím neověřený tip je, že malé množství speciálních motocyklů pro handicapované lidi bylo vyráběno v nějakém výrobním družstvu pod záštitou firmy Velorex. Bohužel se dochovala jen fotografie výrobního štítku.

Jawa 05

Motocykl Jawa 05 se začal vyrábět v druhé polovině roku 1962, číslování pravděpodobně začalo výrobním číslem 500 001. Zde už se ale udávaný počet vyrobených kusů modelu začíná rozcházet s realitou. Teoreticky by mělo nejvyšší výrobní číslo být 702 263, avšak nejvyšší zaznamenané mám 713 481. Odhadem se čísla rozcházejí cca o 10 000 kusů.

Jawa 20, 21

Model Jawa 20 se začal vyrábět na sklonku roku 1966, dosud nejnižší zaznamenané výrobní číslo mám 721 197. Model Jawa 21 se začal vyrábět až v roce 1967, nejnižší zaznamenané výrobní číslo 730 895.

Série (Jawa 20) s atypickým výrobním číslováním (1968)

V roce 1968 se vyskytuje v číslování motocyklů Jawa 20 (možná i 21) určitá anomálie. Začátkem roku byly nejspíš uzavřeny obchodní kontrakty se zaoceánskými firmami v USA na odprodej většího množství motorů. S největší pravděpodobností se jednalo o obchod s firmou Floyd Clymer Motorycle Division, která vyráběla malé motocykly pod značkou Indian.

Motory, které se prodávaly do zahraničí samostatně, měly vlastní výrobní číslování (výrobní čísla byla ražena na držácích motoru). Protože se ale mezinárodní politická situace po srpnu 1968 (po okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy) výrazně změnila, k vývozu velké části vyrobených kusů motorů nedošlo. Aby motory neležely skladem, byly jimi nastrojeny sériové stroje. No a protože výrobní štítky byly vyplňovány až na zkompletovaných strojích, přeneslo se atypické číslování na ně, i do technických průkazů. Nejnižší takové zaznamenané výrobní číslo mám 16 014 a nejvyšší 16 600. Číselný rozptyl může být ale daleko větší.

Jawa 23 Mustang

V roce 1968 se začal vyrábět typ Jawa 23 Mustang, který byl z počátku určený pouze pro vývoz. Nejnižší zaznamenané číslo z roku 1968 je 802 9##.


Výrobní číslování modelů Jawa 20, 21 a 23 bylo jednotné a ze samotného čísla nejde určit konkrétní typ.


Další průběh a změny číslování

V roce 1977 se změnilo typové značení. Původně se z interního továrního třímístného značení uváděly pouze poslední dvě číslice. Po přeznačení se začaly na výrobní štítky razit třímístné kódy: 220 (původně 20), 221 (21) a 223 (23). Změna značení ale probíhala pozvolna po spotřebování předtištěných výrobních štítků (ještě některé kusy z roku 1978 mají staré značení).

V tomtéž roce (1977) byla ukončena výroba modelu Jawa 21 (respektive 221), nejvyšší zaznamenané výrobní číslo 1 394 928.

Výroba modelu Jawa 20 (220) byla ukončena v roce 1980, nejvyšší zaznamenané výrobní číslo 1 675 022.

Poslední provedení Jawy 23 Mustang se přestalo vyrábět v roce 1982, kdy nejvyšší zaznamenané výrobní číslo mám 1 767 054.