• Reklama

 • Reklama

Sdílej:

Přihlášení vozidla na veteránské značky

Autoři: Lukáš Drnec, Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 3.12.2018

Máte-li vozidlo bez platných dokladů a chtěli byste ho přesto provozovat, nabízí se možnost přihlásit ho do provozu jako historické vozidlo (HV). Obdržené „veteránské“ doklady (neboli „zelené značky“) umožňují individuální NEKOMERČNÍ provoz, bez nutnosti vedení knihy jízd. V praxi tedy můžete s historickým vozidlem libovolně jezdit, ale nesmíte ho využívat k zisku (k rozvážení lidí, jako Taxi, atp.).

Například na Slovensku byla ještě před pár lety k provozu povinná i kniha jízd s doloženým účelem jízdy (například pozvánkou na sraz HV). V ČR a SR tomu tak sice momentálně není, ale všechno závisí na zlovůli politiků a úředníků. Platné původní doklady jsou tak tedy pořád větší jistota, za kterou se ale v dnešní době platí nehorázné peníze. Veteránské doklady jsou tak kolikrát jedinou možností a jejich obliba roste.

Nevýhodou veteránských dokladů je to, že testovanému vozidlu nijak nezvyšují hodnotu. Vystavené doklady nejsou svázány jen s vozidlem, ale i s majitelem, při prodeji jejich platnost končí a nový majitel si je musí vyřídit znovu. Je to „provozní“ investice, nikoliv historická. Testovat celou sbírku veteránů a jezdit jen s jedním pak jaksi postrádá logiku…

Naopak výhodou je snížená cena povinného ručení, které činí 1/12 běžné sazby. V případě většího množství registrovaných HV na jednu osobu se platí jedno povinné ručení, vypočítané z obsahu motoru největšího z nich.


Proces získání veteránských značek je etapovitý. Za historické vozidlo je považováno vozidlo starší 30 let. Mimo tento článek se lze více dozvědět na stránkách Federace klubu historických vozidel (www.fkhv.cz). FKHV se řídí mezinárodní legislativou asociace FIVA (FédérationInternationale des VéhiculesAnciens), tedy Mezinárodní federací historických vozidel.

 1. Klubová testace

  Pokud se někdo rozhodne své vozidlo přihlásit na „veteránská čísla“, jeho cesta začíná oslovením nějakého veterán klubu v jeho okolí. Veterán klub má svou klubovou testační komisi. Právě klubová testace je prvním krokem k získání veteránských dokladů.

  Seznam VCC veterán klubů (VCC = „Veteran Car Club“) naleznete v sekci: Odkazy.

  Klubová testační komise testuje vozidlo z hlediska historické původnosti, přičemž by se měla řídit etickým kodexem FIVA. Reálně to znamená, že při testování Vašeho vozidla se zaměřují testační komisaři na původnost vozidla, zda provedení odpovídá roku výroby, věnuje se jednotlivým dílům, zda jsou původní, renovované, nebo nahrazené replikou, dále číslu VIN, číslu motoru atd.

  Důležitá informace je, že vozidlo, které chceme na „véčka“ přihlásit nemusí mít v podstatě žádné doklady (samozřejmě jakákoliv dokumentace k vozidlu je výhodou), nicméně nezbytná jsou identifikační čísla stroje.  Vozidlo bez výrobního čísla/VIN kódu nelze přihlásit. Musíme se také ujistit, že doklady s VIN Vašeho vozidla někdo jiný nepoužívá nebo vozidlo nefiguruje v registru silničních vozidel. Tedy že bylo dříve z registru vyřazeno, nebo nějakým způsobem zaniklo.

  Pozor! Vozidla trvale vyřazena po 1.5.2004 pomocí „ekologické likvidace“ se na „véčka“ přihlásit nedají. Z pohledu legislativy jsou totiž chápána jako fyzicky zlikvidovaná a manipulace s takovými vozidly je nezákonná. Testační komisaři tuto skutečnost ale nemají jak ověřit, proto je důležité nejdřív navštívit dopravní úřad. Stačí vědět, zda vozidlo v registru nefiguruje, popřípadě jestli nebylo ekologicky zlikvidováno. V opačném případě nemůžete dál pokračovat. I po tomto datu ale mohlo být vozidlo z evidence vyřazeno na čestné prohlášení, pak by problém být neměl.

  Naproti tomu vozidla vyřazena z registru (v roce 2016) kvůli neprodloužení depozitu, či nedokončení polopřevodu, jako veterány přihlásit jde. Tímto způsobem propadlé doklady už v ČR nelze znovu přihlásit, avšak v zahraničí s tím není problém. Pozor tedy na takový případ, kdy by na propadlé doklady bylo „postaveno“ vozidlo v zahraničí. Evropské registry vozidel jsou totiž propojené! Opět je nutné se napřed informovat na dopravce.

  To bylo v případě, že k vozidlu žádný doklad nemáme. Pro klubovou testaci by si majitel měl stáhnout ze stránek FKHV formulář s názvem „Žádost o provedení testování historického vozidla“ a vyplnit jej. Ze zkušeností formulář vyplňuje veterán klub sám, nicméně měl by to zvládnout i majitel vozidla. K formuláři by dále měl majitel přidat 12 kusů barevných fotografií na lesklém fotografickém papíře o rozměrech 6×9 cm, kde u motocyklu 6 kusů fotek z pravé strany a 6 kusů fotek z levé strany. U automobilu pak 6 kusů fotek „levopředek“ a 6 kusů fotek „pravozadek“. Vozidlo by mělo být vyfoceno na neutrálním pozadí a bez jakékoliv registrační značky.

  Cenu za klubovou testaci si stanovuje klub sám, nicméně FKHV doporučuje cenu 3000 Kč. Pro nečleny bývá cena obvykle výrazně vyšší.

 2. Krajská testace

  Pokud vozidlo klubovou testací projde, je možné postoupit ke krajské testaci. Krajská testace hodnotí vozidlo z hlediska technické způsobilosti, aby mohlo bezpečně jezdit na silnicích. Technickou způsobilost může zkontrolovat STK, nebo odborná dílna. Ta vystaví papír, se kterým jdeme za krajskou testační komisí. Rozpory v tom, co je a co není odborná dílna apod., ponechme stranou.

  Za první testování se účtuje 1000 Kč (Po obdržení veteránských značek a dokladů je nutné provádět s vozidlem takzvané přetestace po dvou letech – cena přetestace je vyčíslena na 300 Kč).

 3. Vystavení průkazu historického vozidla

  Jakmile máte krajskou testaci za sebou, dostanete vyplněný formulář s vlepenými fotografiemi, se kterými již půjdete na krajský dopravní inspektorát zažádat, aby Vám vydali historické registrační značky a průkaz historického vozidla spolu s osvědčením o registraci (ORV, tzv. „malý techniček“). Před tím je nutné k vozidlu sjednat povinné ručení (zelenou kartu). Při doložení protokolu z testace je možné u pojišťovny sjednat zvýhodněné povinné ručení až za 1/12 běžné ceny.

  Pokud jsme se dostali až k samotné registraci vozidla na krajském dopravním oddělení, tak budeme potřebovat – zelenou kartu o pojištění, vyplněný formulář (Žádost o testování HV), žádost o registraci vozidla (tu dostanete a vyplníte na úřadě) a dva kusy fotografií, které se budou lepit do průkazu historického vozidla. Zaplatíte úřední poplatek za vystavení registračních značek, jak u standardní registrace vozidla (tj. 300 Kč za jeden kus RZ).

  Následně již jen počkáte, až Vám vystaví registrační značky spolu s průkazem historického vozidla a osvědčením o registraci. Doba čekání závisí na konkrétním úřadu a dalších faktorech, ale jedná se zhruba o týden až dva týdny.