• Reklama

 • Reklama

Sdílej:

Řidičáky k motocyklům (skupiny, oprávnění, výjimky)

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 22.1.2020

Doplněné informace k článku z webu: www.bezpecnecesty.cz.

Řidičský průkaz český 2020

Vzor řidičáku 2020

Skupina AM

od 15 let

 • Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T.
 • S touto skupinou můžete řídit pouze malé skútry, mopedy (Babetta, Stadion, Jawetta) a z pionýrů pouze typ 550 „Pařez“, který má maximální rychlost 45 km/h. V některých dokladech pionýrů bývá úřední chybou napsána nesprávná maximální rychlost, a pokud je 45 km/h, můžete zkusit s takovým pionýrem jezdit od patnácti. Je to sporné, ale třeba byste to uhádali ve váš prospěch.

Skupina A1

od 16 let (možná výjimka pro soutěže)

 • Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.
 • Od přizpůsobení tuzemské legislativy evropským standardům bohužel všechny malé motocykly Jawa 50 (vyjma typu 550 „Pařez“) a motocykly Simson spadají do této kategorie. Vůbec se tak nebral ohled na u nás standardní kubatury 50 cm3 a 175 cm3. S touto skupinou totiž nemůžete řídit ani žádnou ČZ 175, i když má výkon poloviční, co může mít povolená 125 ccm motorka.

Skupina A2

od 18 let (možná výjimka pro soutěže)

 • Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1.
 • S touhle skupinou můžete bezpečně sedlat všechny motocykly, které u nás byly dříve vyrobeny.

Skupina A

od 24 let (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže)

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW).
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.