Jawa 50 typ 550 Pionýr („pařez“)

Text je můj vlastní, informace jsem čerpal z webu: www.inext.cz/jawa_50_typ550 a z archivních materiálů Považských strojíren.


Rozhodnutí vyrábět malý motocykl

Výkres křivkova návrhu motoru Jawa 50 s poloautomatickým vypínáním spojky. Výkres křivkova návrhu motoru Jawa 50 s poloautomatickým vypínáním spojky. Výkresy křivkova návrhu.

Již někdy v roce 1947 přišel za Josefem Jozífem, který v 30. letech jako mladý vypracoval velmi zdařilou konstrukci úspěšného stroje Jawa 100 Robot, tehdejší technický ředitel Jawy Dr. Jaroslav Frei s návrhem, aby namaloval maloobjemový motocykl do 50 cm3. Jozíf o vývoji tohoto motocyklu měl pomlčet a finančně se měli vyrovnat mezi sebou. Jozíf nabídku přijal, ale s podmínkou, že na projektu nebude pracovat sám. Dr. Frei proti tomu nic nenamítal. Jozíf, který rozkreslil celou podvozkovou část si jako spolupracovníka vybral Jana Křivku, který navrhl motor. Po zpracování a finančním vyrovnání si Dr. Frei vzal výkresy domů a bylo ticho.

Pan Dr. Jaroslav Frei, technický ředitel Jawy byl velice fundovaný a jasnozřivý pán, který do své funkce přišel z předchozího úspěšného působení v továrně Aero. Říkalo se o něm, že je jedním z nejlépe informovaných pracovníků nejen co do poválečného vývoje motorismu, ale i co do budoucího uspořádání společnosti u nás. Když pak po únoru 1948 dostal varování, že začne mít velké těžkosti, sebral se, na Robotu dojel na Šumavu a dále po svých emigroval do tehdejšího západního Německa a dál do Francie a Kanady. Lze soudit, že svůj osud v této zemi tušil a tento projekt mohl sloužit jako „něco do začátku“ právě po případné emigraci. Jeho odchod proběhl ale velmi rychle a výkresy zůstaly v zemi.

Po úředním otevřením jeho bytu byly výkresy nalezeny. Zavolán byl pan Vojtěch Pokorný, tehdejší ředitel Jawy, který měl vysvětlit o co se jedná. Ten klidně odpověděl, že výkresy si zřejmě Dr. Frei vzal domů k prostudování, a přinesl je zpět do továrny. Šéfkonstruktér Jozíf je převzal a založil do archivu, kde ale na dlouho nezůstaly…

Vládní usnesení o rozvoji výroby spotřebního zboží vedlo šéfkonstruktéra Josefa Jozífa a kolektiv vývojových pracovníků Závodů 9. května v Praze k přepracování plánů a vývoji jednoduchého dopravního prostředku přístupného nejširším vrstvám zájemců.

V roce 1953 Josef Jozíf spolu s Miroslavem Kubíčkem, Josefem Šťastným, Jiřím Mrázem a Karlem Marešem začali pracovat na nové Jawě 50, která vycházela z archivovaných výkresů. V roce 1954 byl vyroben první exemplář typu 359 s pomocnými šlapadly, kterými byl opatřen pouze z formálních důvodů, aby bylo vyhověno tehdejším předpisům a mohlo se na něj pohlížet jako na motokolo. Na řízení motokola podle tehdejších předpisů nebylo potřeba řidičské oprávnění.

Původní křivkův návrh motoru měl převodové hřídele nad sebou a za nimi vertikálně uložený řadící mechanismus, podobně jako tomu bylo u tehdejší Jawy 250 („pérák“). Další podobnost s velkými Jawami bylo poloautomatické vypínání spojky. Použití šlapadel si ale vyžádalo rekonstrukci převodovky, řadící mechanismus byl přemístěn do horní části motoru, na jeho původní místo byl umístěn hřídel šlapadel a převodové hřídele byly umístěny vodorovně za sebou. Původní poloautomatické vypínání spojky již nebylo možné.

Prototyp Jawa 50 typ 359 Pionýr s pomocnými šlapadly Prototyp Jawa 50 typ 359 Pionýr s pomocnými šlapadly

Obr. 1, 2: Prototyp Jawa 359Prototyp Jawa 50 typ 359 a zkušební série vyrobená v Považských strojírnách

Ján Režňák, Zdeno Nagy a Josef Bizík byli na jednoleté stáži (1953–1954) v Praze při vypracovávání a přebírání dokumentace k výrobě nového typu Jawa 359.
V roce 1954 Bylo rozhodnuto, že výroba bude probíhat na Slovensku v Považských strojírnách. V průběhu téhož roku se dostalo zmiňované motokolo do Považských strojíren, kam ho po vlastní ose dopravil zkušební jezdec továrny Ondrej Dorínec. U stroje byl nahrazen boční stojánek za stojánek plnohodnotný a pod vedením Jozefa Bizíka a vedoucího výroby Rudolfa Chrapka byl upraven řadící automat a snížen počet západek v převodové skříni ze tří na dvě. Bylo vyrobeno 50 kusů jako ověřovací (či nultá) série. Jejím charakteristickým znakem byla nálepka s nápisem Pionýr 50, znakem Považských strojíren a dalším nápisem Made in Czechoslovakia, umístěná oboustranně na bocích palivové nádrže.

Ovládání tohoto motokola bylo komplikované, až nebezpečné. Ovládání obou brzd bylo páčkami na řídítkách. Řazení rychlostních stupňů bylo zajištěno otočnou rukojetí (bez aretace), spojenou s řadícím mechanismem dvěma lanovody. K vypínání spojky sloužila páčka na levé straně řídítek, umístěná pod páčkou brzdy. Tumič výfuku měl zploštělou koncovku (tehdy běžný tvar: „rybí ploutev“). Chybělo koncové světlo, místo něj byla odrazka.

Prototyp Jawa 50 typ 359 Pionýr s pomocnými šlapadly

Obr. 3: Prototypová série 359 vyrobená v Povážských strojírnách.Započetí výroby Jawy 50 typu 550 Pionýr

Jawa 50 typ 550 Pionýr Po ukončení ověřovacích zkoušek nulté série bylo rozhodnuto o několika konstrukčních změnách. K nim patřila i změna technologie výroby bloku a skříně motoru. První motory měly hliníkové bloky a skříň litou ještě do písku, poté byla tato technologie nahrazena tlakovými formami. K dalším konstrukčním úpravám provedeným vývojovým kolektivem, ve srovnání s typem 359, patřilo vedle zrušení pedálového převodu a jeho nahrazením nožním startérem zesílení zavěšení zadního blatníku nebo úprava předního světlometu zabudováním dálkového světla. Konstrukční změny se dotkly i karburátoru. Ten byl původně bez proplavování, později byl vybaven pumpičkou obohacování palivové směsi. Změněna byla i poloha jeho osazení, když byl z pravé strany stroje přesazen na levou. Na zadním blatníku vystřídala jedno odrazové sklíčko svítilna s osvětlením evidenční značky. Ještě později došlo k přepracovávání nevyhovujícího vypínání spojky za jinou konstrukci.

V prvních měsících výroby bylo vyčítáno motocyklu mnoho nedostatků způsobených velice rychlým zavedením výroby. Během prvního roku výroby bylo vylepšeno mnoho věcí, například páka zadní brzdy byla zesílena prolisovaným žebrem, řadící páka byla zdokonalena, řadící automat byl vylepšen, aby snesl i nešetrné zacházení a plechy pod sedlem byly lépe tvarovány a zesíleny výztužnými rýhami. Celkem bylo provedeno asi 50 změn, znamenajících zdokonalení výrobku. Sympatické bylo řešení ředitele Beňačka provést likvidaci všech závad a nedostatků na již dodaných strojích v rámci garančních oprav.


Technický popis

Motocykl byl vybaven maloobjemovým motorem (Ø 38×44 mm), ležatým dvoudobým vzduchem chlazeným jednoválcem o objemu 49,8 cm3 a elektrickou energii vyrábělo setrvačníkové magneto PAL.

Karburátor Jikov 2912 (pozn. poslední dvojčíslí označovalo průřez karburátoru – difuzor) byly použity dva typy šoupátkových jehel, a to ostré a tupé, a byla montována tryska s kalibrovaným otvorem 52. Tím byl zaručen správný směšovací poměr vzduchu a paliva dodávaného do motoru Továrnou nastavený karburátor byl kompromisem vyhovujícím nejširšímu okruhu spotřebitelů. Byl nastavený hlavně s ohledem na nízkou spotřebu a největší užitkovost. Pro ty jezdce, kteří rádi jezdili „na plný“ plyn se doporučovaly trysky v hodnotě 55 až 60. Přitom výrobce karburátoru dal do prodeje sadu trysek o velikosti 50 (52), 55, 58 a 50. Výměna trysek byla velice jednoduchá. Větší trysky zlepšily přechody a pružnost motocyklu, ovšem za cenu mírného výšení spotřeby paliva. Snaha o další navyšování výkonu nakonec vedla k vývoji dalšího typu karburátoru. S typovým označením 2914 HZ byl montován od 1. 1. 1958.

Elektrická houkačka, která se dodatečně montovala pod přední světlomet, byla napájena ze dvou plochých suchých článků 4,5 V značky Bateria 310, zapojenými za sebou.

Spojka byla jednolamelová s korkovým obložením v olejové lázni. Spojkový kotouč s korkovými vložkami byl řešen jako jeden celek s hnaným kolem primárního převodu a byl sevřen tlakem pružin mezi dva kotouče spojené s hlavní hřídelí převodovky.

Převodovka byla třístupňová, s postupným řazením – první rychlost dolů, druhá a třetí nahoru, a neutrálem mezi každým rychlostním stupněm. Příčinou vypadávání prvního rychlostního stupně bylo především špatné zacházení. Problémy s častějším vypadávání druhého a třetího rychlostního stupně byly vyřešeny úpravou kulisy zasouvání v řadícím automatu.

Zajímavým konstrukčním prvkem bylo uložení zadního kola ve vlečné kyvné vidlici, odpružené jedinou vinutou pružinou, umístěnou ve středové rovině stroje (tohoto konstrukčního řešení se o mnoho let později ujala japonská Yamaha).

Ukázalo se, že i tak běžnou manipulaci, jakou bylo postavení motocyklu na stojánek, bylo možné vylepšit. Za sedadlem nad blatníkem chyběl chyták, a tak si majitelé často vyráběli dodatečné úchyty. Tento nedostatek ale byl později odstraněn a chyták byl součástí konstrukce nového motocyklu.

Koncepce a konstrukce stroje daleko předběhla ve své kategorii konkurenci. Jeho zajímavé tvarové řešení bylo natolik nepřehlédnutelné, že si brzy vysloužil výstižné příjmení „PAŘEZ“, a to podle tvaru sedla.


Prototypy a vzácná provedení typu 550


Fotka prototypu 550ky s „revmaplechy“

Tuhle fotku jsem našel kdysi hodně dávno an nějakých anglických stránkách, tuším to byly fotky z nějaké dobové výstavy (asi kolem roku 1956). Byl to zřejmě jeden z prototypů vývoje motocyklů v Praze, který kromě prvního prototypu vyvíjel i pozdější skútrový prototyp a první verzi modelu 555.

Zřejmě první prototyp nebo série Jawy 550 s tzv. revmaplechy

Prototyp Jawy 550 skútru z roku 1956

Majitelem tohoto unikátu je Pavel Endal. Tato Jawa 550 je z roku 1956, číslo motoru a rámu 34 420. Motocykl je renovovaný v roce 2001; vše je původní pouze koženka sedadla by podle majitele a některých dobových fotografií měla být spíše hnědá. Karoserie je, až na nádrž a kryt světlometu, z laminátu. Chybí kryt pod nádrží, který zakrýval indukční cívku (ta je nahrazena neoriginální). Pod sedadlem má už dvě pružiny, jako typ 555. Vznikl v Praze na Pankráci (vývojový ústav Jawy), ale doklady má vystavené tehdejším výrobcem Jawy 50 – Považskými strojírnami. Celkem bylo vyrobeno 6 kusů (Podle jiných materiálů až 12, některé kusy měly mít vyšší obsah motoru).

Majitel pátrá po případných dalších dochovaných kusech! Pište na 1101@seznam.cz

Prototyp Jawa 550 Pionýr skútr s laminátovou karoserií a tzv. revmaplechy Prototyp Jawa 550 Pionýr skútr s laminátovou karoserií a tzv. revmaplechy Prototyp Jawa 550 Pionýr skútr s laminátovou karoserií a tzv. revmaplechy Prototyp Jawa 550 Pionýr skútr s laminátovou karoserií a tzv. revmaplechy Prototyp Jawa 550 Pionýr skútr s laminátovou karoserií a tzv. revmaplechy Prototyp Jawa 550 Pionýr skútr s laminátovou karoserií a tzv. revmaplechy Prototyp Jawa 550 Pionýr skútr s laminátovou karoserií a tzv. revmaplechy Prototyp Jawa 550 Pionýr skútr s laminátovou karoserií a tzv. revmaplechy Prototyp Jawa 550 Pionýr skútr s laminátovou karoserií a tzv. revmaplechy

Jawa 550 se čtyřstupňovou převodovkou

Jedná se spíše o kuriozitu, nejedná se o prototyp ani malosériovou výrobu. Od první poloviny 60. let se běžně vyráběly v rámci svazarmu odlitky skříní závodních pionýrů pro použití převodovek ČZ (125, 175). Někdo tento odlitek použil pro typ 550.

Informace a fotka převzaty od Sumsse z www.jawa-50.wz.cz

Prototyp Jawa 550 Pionýr s čtyřstupňovou převodovkou

Jawy 550 s tachometrem

To, že Jawy 50 typ 550 nebyly standardně vybavované tachometry ví každý, koho historie „pionýrů“ zajímá. Přesto se občas objeví stroje, které mají namontované tachometry v kapotáži světlometu. Jednalo se především o stroje na export, v celkem hojném počtu se s nimi dá setkat i u nás.

Náhon tachometru je vyveden od předního kola a je namontován v kapotáži světlometu. Tachometry nebyly stejné s později montovanými standardně na typy 555.

Jawa 50 typ 550 Pionýr s tachometrem, určená pro vývoz Jawa 50 typ 550 Pionýr s tachometrem, určená pro vývoz
Jawa 50 typ 550 Pionýr s tachometrem, určená pro vývoz

Všimněte si kratšího středu předního kola, který vytváří prostor pro mechanismus pohonu tachometru.

Jawa 50 typ 550 Pionýr s tachometrem, určená pro vývoz

Kulatý tachometr z exportní verze (Portugalsko) JAWA typ 550 z roku 1957.Poslední aktualizace: 27.7.2010, © Pajka  


Vašek
 
24. červenec 2009   #1

Ten čtyřkvaltový Pařez je focen v Tachlovicích na výstavě. Mluvil jsem s majitelem a říkal mi, že tenhle motor se dával na závodní pionýry, dokonce ve starém Světě Motorů byl i návod na přestavbu na čtyřkvalt, včetně přesných rozměrů pro formy na odlitky vík motoru. Tenhle Pařez měl i vypínací poloautomat, stejný, jako na velkých Jawách.

Zoroast
 
24. červenec 2009   #2

Tech prototypu bylo vic a jsou dost promichany...ja mam treba pareza jeste s motorem litym do pisku, s tachometrem, jednou vzperou, revmaplechama, ma to prototypova vyrobni cisla, jiny uzaver nadrze, jine prolisy atd...asi jeden z prvnich, je k tomu i plexistit, asi jeden z pokusu o skutra...

Zoroastr
 
24. červenec 2009   #3

tak ty cisla nejsou prototypovy - 10678, ale vic fotek najdes na veteranforum.cz, ted jsem tam dal i fotky...

POLI
 
24. červenec 2009   #4

My jsme koupily 550 s originál tachometrem a originál náhonem na předním kole.Nevíte kolik jich bylo vyrobeno tehle pařezů?

Karel t601lim(zavinac)seznam.cz
 
9. březen 2010   #5

Zdravim věechny, chci se zeptat kolika barvách a jakých se dělala Jawa 550 pařez. Díky.

milos62
 
21. březen 2010   #6

Slonová kosť - RAL 1015
Bledo zelená - RAL 6019
Modrá - RAL 6027
Višňovo červená - RAL 3004

tomas 55055505202123(zavinac)seznam.cz
 
26. březen 2010   #7

ahoj mam dotaz ja mam doma dvě jawy 550 a koukam se na zadni plechy (velké)a je v nich rozdíl jeden ma vylisovanejch šest pruhů a ten druhý jen Tři.co stím? děkuji

mejdž vojtamauer(zavinac)seznam.cz
 
31. květen 2010   #8

tydle stránky sou sice fakt moc pěknýale asi jste na něco zapoměly možná že to tady někde psaný je ale já sem nenašel nic o fabrice kde se to vyrábělo jak vypadala nebo jak dopadla jestli tam ještě stojí atd..jestli máte někdo nějaký informace nebo fotky tak je sem prosím umístěte už delší dobu přemíšlím o vijíždce k oné továrně pokud ještě stojí

Martin martinsandaa(zavinac)seznam.cz
 
6. červenec 2010   #9

Zdravím všechny, stavím si 550ku a sháním kryt zadní pružiny, kryt kabeláže pod nádrž, sedlo do strany, táhlo zad brzdy a popř. za rozumnou cenu prsíčka.
Kdyby jste někdo něco měl, dejte vědět, dík.

Jinak taky by mě zajímalo, jak už se ptal Tomas, jak je to s těma plechama ? jedny mají 3 pruhy a druhé 6 pruhů. Předpokládám že se 3 pruhy dávaly od r. 1958 ale potřeboval bych si to ověřit....

milos62
 
18. červenec 2010   #10

mejdž: Tá fabrika dopadla veľmi smutne. V súčasnosti sú tam rôzne podniky, v objektoch kde sa vyrábali motocykle ešte nejaký čas vyrábala štvorkolky a iné vozidielka talianska firma. Zbierka motocyklov, ktorú mal podnik bola rozkradnutá a rozpredané, dokumentácia podniku je bohviekde. Jediným pozitívom je, že sa pomaly buduje zbierka motocyklov vyrábaných v PS, ich výstava je v kaštieli v Jasenici.

brzda brzda1995(zavinac)seznam.cz
 
23. červenec 2010   #11

hoj Pro tomas a Martin mám 2 pařízky jednoho z r.v 55 a druhý r.v 57 ten starší má jen 3 pruhy a ten mlatší 6 a ještě ten starší nemá prolis jawa na nádrži a mlatší má

indian husqvarnatomik(zavinac)centrum.cz
 
6. srpen 2010   #12

hoj kuci,s bratrem jsme je zacali sbirat asi pred 10ti lety,mame jich temer 8 kompletnich.jsou to uzasne stroje a za nic na svete by jsme je nevymenily.jsme radi ze nas je vic.fandim vsem co maji cit pro krasne stare veci.

Jakl Vít jaklv(zavinac)centru.cz
 
27. srpen 2010   #13

zdarec pařezáři koupil jsem si zelinkavýho pařeza r.v.58 je přestříranej a nejsou na něm ty zlatý linky.pošlete mi někdo foto jak je v originálu olinkovanej abych si to mohl dát dodělat? a chybějí mi prsa,koupim nebo vyměnim,dostal jsem k tomu hafo dílů.předem dík.Vítek

Anonymní
 
26. září 2010   #14

Ahoj, libi se me tva prace v podobe technickych udaju, renovaci atd. Chci jen upozornit na mozne plagiatorstvi tveho clanku ... mam dojem, ze to jen sproste okopiroval na strance :http://ondraokcml.blog.cz/1007/jawa-50-typ-550-pionyr-parez

Peter Kapi0206(zavinac)azet.sk
 
13. listopad 2010   #15

Nahodov som natrafil na tuto stranku a zistil som že mam jeden zo 6 vyrobeních kusov jawa 550 skuter ma niekto kontakt na toho druheho majitela?

dominik barton.dom(zavinac)seznam.cz
 
2. prosinec 2010   #16

chtěl bych se zeptat na to jestli všechny pařezy měly původně baterii v elektrickém schématu?

Petr ing.p.janousek(zavinac)seznam.cz
 
13. únor 2011   #17

Zdravím, mám dotaz jaká byla povrchvá úprava nábojů kol a brzdových bubnů, špic a ráfků. Dnes to fušeři dají do komaxitu nebo to nachromují, což je hezké, ale za bolševika se chromem šetřilo.

r.borik r.borik(zavinac)centrum.sk
 
25. květen 2011   #18

Dobry den mam jawu 550 a ma parabolu taku tenku este bez stelovacieho srobu rok 1957 vraj sa daval len na prototypy este s pedalmy odpiste mi prosim na mail : r.borik@centrum.sk Dakujem.

Filous filip.rampas(zavinac)seznam.cz
 
30. červen 2011   #19

Ahoj Všem, mam na Vás prozbu mate někdo Jawa 550 rv.1955? Jestli ano prosím pošletemi original foto. A pak ještě jedna věc, kde se dá sehnat nebo vyrobit šablona na znak na nádrž.

jan vika.jan(zavinac)seznam.cz
 
22. červenec 2011   #20

zdravím všechny příznivce pionýrů.začal sem renovovat 550-ku z roku 1958 a neměl by někdo z vás na prodej kryt zadní pružiny,mám taky ohlé šavle,dají se sehnat nové nebo máte někdo starší na prodej?A potřeboval bych jestli by mi někdo neposlal fotku jak vypadají obě strany krytu na panty pod nádrží,mám je doma,ale někdo to vystřihl nůžkama na plech.A na kostře nemám doraz pohybu řídítek,a nevím jak vypadal,byl bych vděčen taky za foto.ještě mi chybí levá rozpěrka na kříž stupaček,stojan a držák stojanu do výfuku.kdo by měl něco z toho na prodej prosím napište mi na můj mail vika.jan@seznam.cz.Předem děkuji.

jan vika.jan(zavinac)seznam.cz
 
22. červenec 2011   #21

Zdravím,ještě sem zapomněl,potřeboval bych klíč na zadní brzdu a a páčku z nepoškozeným tisíci hranem.Buď starší a nebo informaci kde seženu tyto věci nové.

Vladimír Novák daduchodonozor(zavinac)seznam.cz
 
30. červenec 2011   #22

Zdravím a pozdravuji, na rozdíl od fotografií nahoře, mám 555.sdlouhým sedlem a tachometrem. Má však náhon od zadního kola!

daduchodonozor daduchodonozor(zavinac)seznam.cz
 
30. červenec 2011   #23

Zdravím a pozdravuji, buďte dobří, sháním kolo, nebo ráfek na Pařeza, Přední nebo zadní. Jde mi o ráfek na tenké(snad 2mm dráty, 555 má siolnější). Hlavne rovný, nebouraný a nevytrhané nyple. Díky za nápad či nabídku.

daduchodonozor daduchodonozor(zavinac)seznam.cz
 
15. srpen 2011   #24

Vika Jan
. Ahoj hodně věcí na Pařeza jsem našel na těchto stránkách - NÁKUP A PRODEJ MOTO NÁHRADNÍCH DÍLŮ LITERATURY JAWA-ČZ. Zkus to, bohužel je od Rokycan a věci neposélá, musíš si dojet. Ať se Ti saří. V.Novák

Nolan kanta.petr(zavinac)seznam.cz
 
19. srpen 2011   #25

Zdravim davam dohromady taky takovyho parizka z roku 1958 ale chybí mi na něj rám. Mohl by mi někdo nyfotit a poslat na email detaily uchycení pružiny a sedačky? vyklápění vpřed? Děkuji

Petr kocorvbotach(zavinac)seznam.cz
 
12. září 2011   #26

Zdar lidi,nevíte někdo jak začínaly výrobní čísla u 550?

Nolan
 
26. září 2011   #27

cus nevim ale Děda řikal že prý sme meli doma pařeza s výr. číslem do stovkytakže tak nějak

milos62
 
23. říjen 2011   #28

Číslovanie jawy 50 typ 550 začínalo od 100 000.

milos62
 
25. říjen 2011   #29

Prepáčte, preklepol som sa. Číslovanie jawa 50 typ 550 začínalo od 10 000. (Desať tisíc)

primda brychp(zavinac)seznam.cz
 
10. listopad 2011   #30

Přátelé jsem už dědek je mně 70 a narazil jsem na vaše stránky.Fichtla jsem si v patnácti kupil jako svoji první motorku.Od té doby jsem jich už pár zachránil před kovošrotem.Píší vám proto že vcizích časopisech vychází na pokračovaní návody jak odborně opravit a zrenovovat případně upravit stará motorová vozidla. Tyto návody píší odborníci profesionálové, kteří mají velké zkušenosti a vyvarují se mnoha chyb. Myslím, že by se na těchto stránkách měl někdo zamyslet a shrnout všechny informace a zkušenosti a vydat návod jak tyto krásné stroje zachránit. Ušetřilo by vám to mnoho peněz a zklamání a zachránilo by to mnoho motocyklů a součástek a uspořilo i mnoho časdu. S pozdravem Váš dědek primda.

25. leden 2012   #31

Caute chlapci chcel by som zistit kdo z vás ma Jawu 550 z roku 1956 lebo ja mám jeden z prvým modelov tohto typu a tak chcem vedet kdo ma ešte tento typ z roku 1956 lebo ako hladám po internete nikdo tu nemá typ z roku 1956 takže ked to niekdo máte ozvite sa alebo ked mate náhodou Jawu 550 alebo 555 a ak hu chcete dať do šrotu alebo predať povedze mi rád hu kuúpim dakujem

Ladislav Trnčík lacotrncik(zavinac)seznam.cz
 
24. únor 2012   #32

Ano,mám javu 550 a v pojazdnom stave i s techničákom,ale nemám na nom originál sedadlo ale repasovaný.Predám ho za 19 000 kč.V lete bude mať hodnotu 21000.Tak co?.Mob.732178678

By Majki whitecormoran(zavinac)seznam.cz
 
11. březen 2012   #33

DNES jsem pořídil už svého druhého paříska 555 ve vínovce i s malím i velkým technickým prukazem uvažuji na laku Sonová kost nemáte někdo barevnou fotografii kde jsou videt zlaté linky? díky včem a 20-555 zdarec

V. Vítek vasek158(zavinac)seznam.cz
 
12. září 2012   #34

Dobrý den . Pionýra 550 jsem si koupil v r. 1958,za 2tis.,výborně mi sloužil až do osmdesátých let . Měl už rovná řídítka, oválné sedlo,ale houkačku na 2 pl. baterie,karb. s tím tahátkem .Objel jsem na něm Československo. Byl jsem i v Pov. Bystrici , v továrně byla prodejna , kde prodávali úplně všechny součástky a za lidové ceny (od 10 hal.) atd .... Trochu byl problém s vypadáváním trojky a následně pří zapn. světlech spálení žárovky . Potom mi poslali tlumivku a žár. hořet přestaly . Tam se často povolovala matka u řetěz. kolečka a pak se to kolo s nábojem v převodovce chvělo . A taky ten materiál nebyl prvotřídní - no bylo to 13 let po válce a byly jiné priority . Manželka má 555 ten slouží od jejích 15 let . K mé zlosti mě nějaký lupič na parkovišti ukradl spirálu z náhonu od tachometru , kterou jsem už nikde nesehnal . mJinak jsem s nima byl nadmíru spokojený .

petr petrjork(zavinac)seznam.cz
 
25. červen 2014   #35

Ahoj všem pařezákům zdědil jsem jawu 550 dvojsedlo s revma plechy s kulatým tachometrem jezdí jako víno na to že třicet let stál v suchu ve stodole jenom jediné mi schází a to je stojánek ,přátelé nemáte ho někdoje z roku 1961

26. červen 2014   #36

Petr: Nemáš typ 550, ale novější 555. Správně tam má být jen jedno sedlo (motocykl je jednomístný, ale dlouhé sedlo tam pasuje, tak ho tam lidi dávali).

Stojan koupíš nový třeba zde: http://www.motojelinek.cz/?p=productsMore&iProduct=553&sName=Stojan-550,555

Tonda 2611dan(zavinac)seznam.cz
 
15. srpen 2014   #37

Mám dotaz,dal jsem se do opravy 555 a vymontoval tachometr a rozebral a zjistil že je trochu uvnitř porušen.při otáčení se metry a kilometry načítají ale rychlost ne -jaký je princip. Děkuji za odpověd

Jawa prochyell(zavinac)gmail.com
 
24. říjen 2014   #38

Pozor!v textu je chyba.karbec na 550 byl z levé na pravou

Martin Mklail(zavinac)nbox.cz
 
21. listopad 2014   #39

Haló, haló, kluci nemáte někdo fotku, jak byl přidělaný bzučák, co ho napájely dvě ploché baterky? Někdo to předěkal na ten 6Voltový.

Díky moc za pomoc

Ostřanský Libor ostranskyl(zavinac)seznam.cz
 
21. listopad 2014   #40

Dobrý den, prosím nemáte někdo foto jak byly uchyceny baterie na bzučák na jawa 550? Jak je dnes nahradit, dají se koupit?
Děkuji

Martin
 
22. listopad 2014   #41

Fotku uchyceni držáku mám, pošli mail a já Ti ji pošlu.

Martin martin.mhrad(zavinac)email.cz
 
10. březen 2015   #42

Zdravím, nevíte někdo RAL - šedá na středy kol jawa 550?
dočetl jsem se někde o RAL 9006 - ale to je nějakej bíjel hliník.
Děkuji

Martin sypen(zavinac)seznam.cz
 
29. březen 2015   #43

hledám kde se dá tak i zde,,sháním cokoliv co není na internetu ohledně pionýra se šlapadly 359 prototyp

Jindrich jindra.letak(zavinac)seznam.cz
 
28. listopad 2015   #44

Dobry den renovuji jawa parez 550 rv, 1957 muj dotaz zní jake loziska patri do stredu kol dekuji

ondra ondra.kicmer(zavinac)seznam.cz
 
8. leden 2016   #45

Dobrý den, chci se zeptat včem se ještě lišil motor 550tky a 555 po roce 1958? Výkonově jsou stejné. Předem díky

petr petrkabil(zavinac)seznam.cz
 
3. únor 2016   #46

dobrý den, mám jawu 550 je to stejně jako s babettou že nepotřebuji TP ale stačí mi jen pojistka?

David
 
17. únor 2016   #47

Dobry den jenom se chci zeptat jak bylo prichiceno sedadlo na jawa 550

JIRKA j.p.88(zavinac)seznam.cz
 
28. březen 2016   #48

PRODÁM JAWA 550 PAŘEZ Z R.1956 PĚKNÝ ,K RENOVACI.ZÁJEMCI FOTO ZAŠLU.JEN VÁŽNĚ.TEL 607189594.VOLEJTE IHNED,NEŽ PROBĚHNE AUKREM.

Karel plasilkarel(zavinac)email.cz
 
30. duben 2016   #49

Zdravím kolegové. Nemáte někdo na prodej podsedadlové plechy na 550 pařízka? rok 1957 Moc děkuju za nabídku
mob.776 361 700-raději volejte.

Tom bodycount(zavinac)centrum.cz
 
8. srpen 2016   #50

Dobrý den, mám v garáži snad kompletní, ale šrot typ 550 z roku 1956. Kolik by asi stála komplet renovace a případně kde nejlépe? Díky Tom

Anonymní
 
13. srpen 2016   #51

Renovace stojí ranec, koupil jsem 550/1958 za 20 tis. a jenom zprovoznění mne zatím stalo 10 tis., Závada na rámu, kluzáky atd. Těsnění...a hlavně cena soustružnických praci...

Tom bodycount(zavinac)centrum.cz
 
17. srpen 2016   #52

Díky za odpověď. Počítal jsem 10-20, teď jsem ho vytáhl z garáže, chybí mu snad jen packa na zadní brzdu a spojení se zadním brzdy se zadním kolem, ale jinak nevypadá nic moc... Tak začnu sondovat, kdo by to udělal...

martin martin.mhrad(zavinac)email.cz
 
13. září 2016   #53

Přátelé a příznivci motocyklů Jawa, nevíte číslo RAL šedé barvy na středy a ráfky kol Jawy 550? Dále pak mám podsedlový plech 550, ale nemá 3 spodní prolisy. Nevíte, zda existoval nějaký prototyp? Díky předem za info.

10. leden   #54

It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this article at this site.

Janek
 
20. leden   #55

Jen poznámka k za?átaku diskuse. ?ty?rychlostní p?evodovka v?etn? spojky byla použita z Jawy 125 (dvouvýfuk, r.asi 1964, typ ?). Bylo však nutné zhotovit a opracovat nové odlitky cpl. karter?, nikoliv jenom vík. V dnešní dob? žádný problém, ale v r. 1964 tém?? nerealizovatelné.

Vložit komentář:
Jméno   Web
 
Text
Nejsem robot
Nejsem člověk
:-) :-( :-/ :-| :-p -> ??? !!! lol :-[ hmmm ;-) :-D :-B :'( grrr
Copyright © 2003-2015 Jawa 50 (v5.0) | All Rights Reserved