• Reklama

  • Reklama

Sdílej:

Princip dvoudobého zážehového motoru

Upravený výtažek z: https://www.wikipedia.org
Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 23.8.2016

Dvoudobý spalovací motor je pístový spalovací motor, jehož pracovní cyklus proběhne za jednu otáčku klikové hřídele (u čtyřdobého motoru 1× za dvě otáčky). Na rozdíl od čtyřdobého spalovacího motoru obstarávají přívod zápalné směsi místo ventilů píst a kanály. Píst při svém pohybu otevírá a zavírá kanály. U novějších motorů ovládá sání pod píst šoupátkový rozvod nebo klapky.

Mazání dvoudobého motoru je prováděno olejem rozpuštěným v palivu. Tlakové oběhové mazání, používané u čtyřdobých motorů, nelze použít, protože na pracovním cyklu se podílí i dolní plocha pístu.

Dvoudobé motory mají nižší účinnost než čtyřdobé, což je částečně způsobeno mícháním zápalné směsi a výfukových plynů. Proto velmi záleží na tvaru, délce a průměru výfuku, který velmi ovlivňuje vyplachování spalovacího prostoru čistou směsí. Při stejných otáčkách však mohou mít vyšší výkon, protože za stejnou dobu dojde ke dvojnásobnému počtu pracovních cyklů. Díky jednodušší konstrukci jsou také při stejném výkonu lehčí a mají obvykle větší měrný výkon (v reálu může být výkon až 1,5× vyšší jak u 4T motoru). V současné době jsou spíš ale na ústupu právě pro svou nižší účinnost a hlavně pro znečištění, způsobené olejem v palivu.

Pro dvoudobé motory ale svítají nové naděje. Při výplachu motoru vzduchem (místo palivem), kdy se motor nemaže směsí ale pouhým vstřikem přesné dávky oleje na potřebné místa, a vstřikováním paliva do stlačovaného vzduchu teprve po uzavření výfukového kanálu, se dají mouchy dvoutaktu vychytat a motor může v něčem i předčít čtyřdobé motory. Třeba například tzv. lineární motory, které mají být pohonem budoucnosti pracují právě na dvě doby.

Animace jednoduchého 2t motoru.

Jednoduchý dvoudobý motor.

Moderní dvoudobý motor s přímým (klapkovým) sáním a rezonančním výfukem

Novodobý 2t motor s jazýčkovým (klapkovým) sáním a rezonančním
výfukem.


Pracovní fáze dvoudobého spalovacího motoru

  1. Sání a komprese – Píst se pohybuje od úvratě směrem k horní úvrati. V klikové skříni vzniká podtlak a píst pohybující se směrem nahoru otevře sací kanál, kterým se nasaje do klikové skříně zápalná směs (u novějších konstrukcí otevírá sací okénko rotační šoupátko nebo jednocestný sací ventil). Během pohybu pístu nahoru se uzavírá výfukový a přepouštěcí kanál. Směs v prostoru nad pístem (byla připravena dříve během druhé fáze) se stlačuje, nastává komprese a pod pístem probíhá důsledkem podtlaku sání.
  2. Expanze a výfuk – Těsně před horní úvratí přeskočí jiskra, nastává zážeh a expanze. Expanzí je píst tlačen z horní úvratě do úvratě dolní. Spodní hrana pístu uzavírá sací kanál. Směs v klikové skříni se pohybem pístu stlačuje. Při dalším pohybu pístu otevírá horní hrana pístu výfukový kanál a vzápětí na to otevírá horní hrana pístu i přepouštěcí kanál a stlačená směs začne vytlačovat zbytky zplodin a dostává se do prostoru nad píst. Následně se píst začne pohybovat opět směrem nahoru (tj. první doba), výfukový a sací kanál uzavře, a začne opět stlačovat směs, přičemž na spodní straně pístu probíhá sání.