• Reklama

 • Reklama

Sdílej:

Přepis vozidla po zemřelém majiteli

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 11.7.2017

S řešením tohoto problému dosud nemám osobní zkušenost, přesto se postup pokusím sepsat. Použité informace jsou převzaté, doplněné o další postřehy z různých internetových diskuzí.

Otevření dědického řízení, přepis

Jedná se o zcela regulérní postup. Návod je s mírnými úpravami se svolením autora převzatý z webu: http://zc-moto.webnode.cz/uzitecne-informace/prepis-dokladu-od-zemreleho.

 1. Zajděte na evidenci vozidel (dopravní inspektorát) a ověřte, zda je vozidlo v registru vůbec vedeno. Když o něm v registru nebude žádný záznam (tedy ani informace o vyřazení), může jít pouze o administrativní chybu. Je těžké bojovat s úředníky, ale hned to nevzdávejte. Informace, proč tomu tak může být, jsem popsal v článku Převod vozidla (přepis).
 2. U kteréhokoli notáře podejte žádost o znovuotevření dědického řízení. Žádost nemusí podávat dědic, ale může ji podat i úplně cizí osoba (třeba vy). K sepsání žádosti je důležité znát nějaké identifikační údaje zemřelého (měly by stačit ty z technického průkazu), tedy aspoň jméno, bydliště, datum narození a ideálně i datum úmrtí. Jako důvod otevření dědického řízení uveďte nalezení dalšího majetku po zemřelém. Notář poté vyplněnou žádost doručí příslušnému soudu, který dědické řízení otevře a příslušný spis předá zpět notáři, který řešil původní dědické řízení po zemřelém (pakliže je stále naživu a vykonává praxi). Pro každou oblast je notářů obvykle jen několik. Způsob, podle kterého tito notáři dostávají přiděleny případy dědického řízení, by měl být zakličován v datu úmrtí dotyčné osoby. Takže podle data úmrtí (pravděpodobně dne v měsíci) by se mělo nepřímo dát zjistit, který notář původní dědické řízení řešil a bude pověřen jeho doplněním. Toto je pro vás důležité, neboť podáním žádosti o znovuotevření vaše další účast v dědickém řízení končí. Nikdo vás (jako cizí osobu) nebude informovat, že dědické řízení probíhá, ani který notář je vykonává.
 3. Je nutné být v kontaktu s některým z přímých dědiců, aby vás o průběhu řízení informoval. Velmi důležité je, aby tento dědic ostatní účastníky informoval o tom, že vozidlo po zemřelém prodává (nebo ještě lépe daruje kamarádovi) a že jde o nezbytný krok pro bezproblémový převod. Bohužel může nastat situace, že někteří z dědiců začenichají možnost přivýdělku a budou chtít svůj podíl vyplatit, nebo ještě hůř, nebudou se chtít dědictví vzdát. S těmito komplikacemi je nutné počítat a proto je vhodné se s dědici domluvit ještě před podáním žádosti o znovuotevření dědického řízení (viz bod 2).
 4. Aby řízení mohlo proběhnout, je nutné, aby se ho zúčastnil aspoň jeden z dědiců, zplnomocněný všemi ostatními (v plné moci se vzdají svého nároku ve prospěch zplnomocněného).
 5. Případem pověřený notář nejprve vyhledá všechny potenciální dědice a ty pak pozve k dědickému řízení. Celý průběh řízení může trvat pěkně dlouho. Nejprve žádost leží na soudě, potom po přidělení u notáře. Dědická daň se už neplatí! Platí se pouze odměna notáři, která se odvíjí od hodnoty vozidla (motocyklu). Vozidlo notář nepotřebuje vidět, pouze bude chtít znát jeho (smyšlenou) hodnotu. Stačí uvést třeba cenu vraku 1000 Kč. Odměna notáři by se měla pohybovat kolem 1000 Kč. Vzhledem k nízkému výdělku (odměně), budete notáře nejspíš muset popohánět, popřípadě jinak „motivovat“ (finančně?), aby se případem aktivně zabýval.
 6. Celá procedura zabere asi 20 minut a notář s dědicem (dědici) sepíše zápis o určení vlastnictví.
 7. S dokumentem z dědického řízení pak dědic vozidlo na sebe na registru silničních vozidel převede. K převodu je potřeba mít pouze uzavřené zákonné povinné ručení (zelenou kartu), psané na kohokoli (třeba už na vás) a protokol o úspěšné evidenční kontrole (EK), která platí 30 kalendářních dnů. Přepis je v rámci dědictví zdarma a v případě staršího automobilu se ani neplatí tzv. „ekodaň“. Od 1.7.2017 jde přepis vozidla realizovat na jakémkoli dopravním úřadě, jestliže ale vozidlo v registru, administrativní chybou, evidováno není, bude lepší přepis řešit v úřadě poslední registrace, kde by měly jít snadněji o vozidle dohledat záznamy (viz článek Převod vozidla (přepis)).
 8. Teprve poté může dědic vozidlo přeregistrovat na vás (v technickém průkazu ale figurovat jako majitel musí). Převod může proběhnout záhy. Opět je vyžadovaný protokol z evidenční kontroly a zelená karta (obojí již máte). Vy jako kupec jste už ale zatížen všemi správními poplatky (za přepis podle kategorie vozidla: 300, 500 nebo 800 Kč) + jste povinní uhradit případný ekologický poplatek (u starších osobních automobilů).

Celá procedura sice může trvat třeba tři měsíce, ve skutečnosti je to ale jenom cca 20 minut, kdy vám notář sepíše žádost o znovuotevření dědictví a potom 20 minut trvající samotné dědické řízení. Složitě to možná jenom vypadá, ve skutečnosti by na tom nic velkého být nemělo.


Přepis bez otevírání dědického řízení

Tento postup sice není zcela standardní, nic nelegálního by na něm být ale nemělo. Například vlastnictví nemovitosti je vyloženě vázáno zápisem v katastru nemovitostí, avšak vlastnictví vozidla je záležitost jiná. Vlastnictví vozidla mohlo v dřívější době přejít na někoho jiného, aniž by proběhl přepis na úřadě. I ústně uzavřená smlouva je z právního hlediska platná a časem majitel motocykl tak či tak „vyvlastní“. Registr vozidel ale na tyto skutečnosti bohužel nebere ohled a pro převod je potřeba trochu „právničiny“.

Jak už jsem nastínil, nejedná se o nemovitost a ve většině případů ani o dědění nějakého majetku nemůže být řeč. Jde obvykle o právní určení vlastnictví vozidla, které už dávno ve vlastnictví rodiny původního (zemřelého) majitele není.

Takže jak na to:

 • Vyhledejte někoho z dědiců původního majitele vozidla. Vysvětlete mu situaci, a že to chcete vyřešit co nejjednodušeji a nejrychleji. Tento dědic by se správně měl domluvit s ostatními potenciálními dědici (rodinou), kteří by se ideálně měli svého nároku zříct ve prospěch jednoho a toho k celé akci zplnomocnit. Nejde ale o dědictví, které by si mohli dědici nárokovat. Záleží především na domluvě s právníkem, kterému by měla stačit domluva pouze s jedním z dědiců.
 • Dá se předpokládat, že každý oslovený notář bude hned vyžadovat otevření dědického řízení. Žadatel (dědic) ale MUSÍ trvat na tom, že s otevřením dědického řízení NESOUHLASÍ.
 • Notář po domluvě vystaví doklad, kde vlastnické právo přisuzuje konkrétnímu dědici. Ve vystaveném dokumentu od notáře musí být číslo registrační značky, typ vozidla, výrobní číslo a údaje o majiteli.
 • S dokladem od notáře, sjednaným povinným ručením (zelenou kartou) a protokolem z evidenční kontroly pak vozidlo na registru silničních vozidel přeregistrují na dědice, poté s tímtéž protokolem evidenční kontroly a zelenou kartou vozidlo převedou na vás.