• Reklama

 • Reklama

Sdílej:

Instalace zapalování Vape a seřízení předstihu

Autor: Eugen Németh („Jenco“)
Upravil a vložil: Ladislav Ševčík („Pajka“),
aktualizováno: 9.2.2017

 1. Na motor namontujte upravený adaptér statoru tak, aby červíci (šroubky) M6 vycházeli na čtyři opracované (dosedací) ostrůvky v odlitku motoru a všechny je utáhněte.

  Namontovaný adapter zapalování Vape (Jawa 50)

  Namontovaný adapter (Jawa 50)

 2. Na adaptér namontujte stator zapalování, nastavte ho do střední (seřizovací) polohy a přišroubujte ho dvěma šrouby M5.

  Uchycení statoru Vape (Jawa 50)

  Uchycení statoru Vape

 3. Vyšroubujete zapalovací svíčku a otáčením klikovky ve směru hodinových ručiček dostaňte píst do horní úvrati (HÚ).
 4. Na kužel klikovky nasaďte rotor zapalování BEZ použití polohovacího kolíku tak, aby rysky na statoru i rotoru byly v jedné rovině. Utáhněte šroub M5 jistící rotor.
 5. Otáčením klikovky překontrolujete, že v HÚ jsou rysky přesně proti sobě.

Seřízení předzápalu (předstihu) Vape

Vámi zvolenou hodnotu předstihu nastavíte pootočením statoru zapalování. Posunutím ve směru hodinových ručiček předstih zmenšíte, proti směru hodinových ručiček zvětšíte.

Ilustrace seřízení předstihu zapalování Vape Jawa 50

Ilustrace seřízení předstihu zapalování Vape