• Reklama

  • Reklama

Sdílej:

Řetězové kolo („rozeta“) – změny ve výrobě

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 28.2.2018

Hnané řetězové kolo (tzv. „rozeta“), se v průběhu výroby pionýrů změnila celkem 5x. Beze změn zůstal pouze nýtovaný ozubený věnec.


Varianta 1 (1955 – 1958)

U modelu Jawa 550.

První provedení rozety, u které byla součástí řetězového kola i brzda (buben) a náboj zadního kola. Při demontáži zadního kola bylo potřeba rozpojit řetěz. Ozubený věnec měl 55 zubů.


Varianta 2 (1958)

U modelu Jawa 555.

Nové řetězové kolo s krátkým soustruženým nábojem a jedním ložiskem 6004. Náboj byl s řetězovým kolem spojený třemi malými nýty a třemi unášecími kolíky s roznýtovanými hlavami. Kolíky zabíraly přes tři tlumící gumové bloky se zadním kolem. Na náboji byl nasazený šnekový náhon tachometru.

První varianta průchozího čepu.


Varianta 3 (1959 – 1964)

U modelů Jawa 555 a 05.

Provedení shodné s variantou 2, pouze tři malé nýty spojující řetězové kolo s nábojem nahrazeny bodovými svary.

Druhá varianta průchozího čepu.


Varianta 4 (1964 – 1973)

U modelů Jawa 05, 20, 21 a 23 Mustang.

Náboj pro dvě ložiska 6004. Na straně ke kolu byla vysoustružená drážka pro gumovou manžetu, která utěsnila mezeru mezi rozetou a nábojem kola.

Roznýtování hlav třech unášecích kolíků vyžadovalo několik technologických kroků (pomocí hlavičkářů), proto byly kolíky zjednodušeny tak, že v nich bylo předvrtané zahloubení, které se jedním nástrojem rozlisovalo. Sice efektivní zjednodušení výroby, avšak spoj byl výrazně slabší. Tahle modifikace proběhla společně se zjednodušením nábojů kol, které již neměly gumové tlumící bloky záběru. Kolíky tedy musely odolávat vyššímu dynamickému namáhání. Tyto dvě konstrukční úpravy vedly k výraznému snížení životnosti rozety. Kolíky se po krátké době uvolnily a obvykle je lidé k řetězovému kolu přivařili svářečkou.

Třetí varianta průchozího čepu.


Varianta 5 (1973 – 1982)

U modelů Jawa 20, 21, 23 Mustang.

Náboj znovu jen pro jedno ložisko, opět bez drážky pro těsnící gumovou manžetu.

Čtvrtá varianta čepu (kratší osazení pro jedno ložisko).