• Reklama

 • Reklama

Sdílej:

Koncové LED světlo Jawa 05, 20, 21 a 23 verze 2.0

Autor: Tomáš Brožek („Chong“)
aktualizováno: 13.10.2016

Metody buzení LED:

 1. Omezení proudu rezistorem
  Buzení LED: omezení proudu rezistorem
  Proud procházející LED se vypočte vzorcem R1=(V+ – ULED)/ILED. Výhodou je jednoduchost zapojení, nevýhodou je kolísání proudu ILED a tím i svítivosti podle kolísání napájecího napětí V+, tím výraznější, čím je menší rozdíl napětí ULED vůči V+. Další nevýhodou je nízká účinnost zapojení, protože část výkonu se mění v teplo na odporu R1. Poměr může být značně nevýhodný v neprospěch výkonu ztraceného na odporu. Např. při 12V napájení a LED 1.45V/19mA , kdy vychází hodnota R1 na 560 ohmů. LED spotřebovává 0.02755W příkonu, ale na odporu se ztrácí 0.20045W. Poměr využitého výkonu je tedy při tomto poměru napájecího napětí cca 1:7 (velmi nízká účinnost cca 14 %, tj. 86 % příkonu je ztrátou).
 2. Omezení proudu proudovým stabilizátorem
  Buzení LED: omezení proudu proudovým stabilizátorem
  Proud procházející LED se stabilizuje zapojením proudového stabilizátoru. Jedno z nejpoužívanějších zapojení je zapojení s třísvorkovým neregulovatelným stabilizátorem a rezistorem. Proud se spočítá ILED=Ustab/R1. Aby tepelná ztráta a zhoršená účinnost proudové stabilizace byla co nejnižší, obvykle se používají třísvorkové stabilizátory na co nejnižší Ustab což je obvykle 1.25V.

  Výhodou zapojení je jeho poměrná jednoduchost (při použití zapojení s třísvorkovým pevným stabilizátorem), a vzhledem k proudové stabilizaci světelná stálost svítivosti LED i při značně kolísajícím napětí V+. Nevýhodou zůstává i nadále nízká účinnost v případě velikého rozdílu napětí V+ a VLED, která je stejná jako při zapojení s rezistorem (tj. jako v předchozím případě 14 %).

 3. Omezení proudu spínaným proudovým stabilizátorem
  Buzení LED: omezení proudu spínaným proudovým stabilizátorem
  Proud procházející LED se stejně jako v předchozím případě stabilizuje pomocí proudového stabilizátoru, kdy však pro zlepšení účinnosti je použit specificky zapojený spínaný stabilizátor. Proud se stabilizuje úbytkem napětí na R1 s tím že je veden na zpětnovazební smyčku spínaného stabilizátoru. Proud se vypočítá ILED=Ustab/R1, přičemž se obvykle využívá stabilizátorů s velmi nízkým napětím, obvykle typ ADJ, tedy 1.25V.

  Výhodou je vysoká účinnost zužitkování energie pro svícení, proto je vhodné pro napájení velmi výkonných LED. Účinnost závisí v podstatě pouze na úbytku napětí na R1 a samotné účinnosti spínaného zdroje a může se pohybovat již od 70 %. Nevýhodou je složitější zapojení.

Praktická realizace koncového světla Jawa 50/05,20,21 a 23

U předchozí varianty ver 1.0 byl problém s viditelností obrysového světla za světla a protože za leta od vzniku verze 1.0 došlo k výraznému pokroku ve výrobě supersvítivých LED, vznikla konstrukce se supersvítivými LED o výkonu 1W. Nutno upozornit že takto výkonné LED je třeba chladit, jinak dojde ke zničení LED.

V zapojení byl použit spínaný zdroj proudu, pro zvýšení účinnosti stabilizace a zmenšení teplotních ztrát. Proud supersvítivou LED se reguluje odporem R2. Protože při 350mA proudu LED svítila příliš jasným světlem, zvolil jsem cca třetinový proud. Proud diodou se vypočítá jednoduchým vzorcem I=1,25/R2. Při třetinovém proudu LED není třeba chladit stabilizátor, při plném výkonu stačí chladič, jako je na obrázku hotového světla. Osvětlení SPZ zůstalo stejné jako u předchozí verze, protože se osvědčilo jako dostačující. Při aplikaci LED na chladič je potřeba mít na paměti že na chladící plochu chladiče se připojuje výstupní napětí měniče a proto je potřeba dbát na to, aby nedošlo ke kontaktu chladiče zejména s napájecím napětím, případně i kostrou motocyklu. Při pečlivé práci světlo funguje na první zapojení a není na něm co oživovat.

Podklady pro výrobu světla ver. 2.0 najdete ZDE

LED pro osvětlení SPZ byly zvoleny L-53SWC-C/WA*G , obrysová superLED byla zvolena SLHNNWW511N1. Ve variantě s brzdovým světlem byla na pozici brzdového světla použita LED 1W bílá; 120°; 3,5-4 V; 350 mA a na místě obrysového světla LED 1W bílá; 100/160°; 3,5-4 V; 350 mA

Schéma zapojení světla:

LED koncové světlo Jawa 50 verze 2.0 - schéma zapojení

Schéma zapojení světla s LED brzdovkou spínanou ke kostře:

LED koncové světlo Jawa 50 verze 2.0 - schéma zapojení s brzdovým světlem


Fotografie

LED koncové světlo Jawa 50 verze 2.0 bez brzdového světla

LED koncové světlo Jawa 50 verze 2.0 bez brzdového světla

LED koncové světlo Jawa 50 verze 2.0 bez brzdového světla

Verze bez brzdového světla – zkouška

LED koncové světlo Jawa 50 verze 2.0 s brzdovým světlem

Verze s brzdovým světlem

LED koncové světlo Jawa 50 verze 2.0 s brzdovým světlem (zkouška)

Verze s brzdovým světlem – zkouška