• Reklama

  • Reklama

Sdílej:

Řadící páky – provedení, změny ve výrobě

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 8.11.2017

V průběhu výroby se na pionýrech objevilo celkem šest základních provedení řadících pák. Změny se týkaly jak samotných svařenců pák, tak čepů (os), kterými byly uchyceny k motoru.

Popíšu zde jednotlivá provedení i jejich neduhy. Pro případ potřeby výroby nových čepů jsem nakreslil jejich výrobní výkresy s upraveným technologickým postupem. Místo (doma neproveditelného) odporového svařování jsem předepsal koutové svary + jejich opracování.

Na závěr článku jsem pak doplnil výkres pro výrobu atypického čepu, se kterým pasuje poslední provedení řadící páky i na starší typy motorů Jawa 05 a Jawa 20.


Varianta 1 (1955 – 1962)

U modelů Jawa 550 a Jawa 555

Čep umístěn v zadní části motoru, dlouhé táhlo z naohýbané kulatiny. Smysl řazení: jednička dolů, zbylé rychlosti směrem nahoru.

Neduhem je nedostatečné zavaření kolem náboje řadící páky, která se tak snadno lámala. Po letech je téměř nemožné potkat řadící páku, která by nebyla již opravovaná.


Varianta 2 (1962 – 1966)

U modelu Jawa 05 do 17.2.1966 (do výrobního čísla 665 064)

Čep umístěn v horním předním úchytu motoru, krátké táhlo z naohýbané kulatiny. Náboj řadící páky tvoří průchozí trubka. Páka je pružně spojena s čepem pryží (gumou). Smysl řazení: jednička nahoru, zbylé rychlosti směrem dolů.

Neduh: řadící páku na čepu drží jen síla pryže, která se časem posouvá ke kraji, až z čepu spadne a je obtížné ji zpět nasadit. Věc navíc komplikuje stáří pryže, která s věkem ztrácí své vlastnosti a bývá vymačkaná.

Zde je laická úprava otištěná ve Světě Motorů (13/1966):

V případě opravy původního řešení je obvykle nutná náhrada gumové vložky. Odpovídající rozměr se ale špatně shání. Nabízí se možnost vyrobit si gumovou náhradu třeba z tmelu používaného na lepení autoskel.

Výkresy čepu:

05-2128


Varianta 3 (1966 – 1972)

U modelů Jawa 20, 21, 23

Čep umístěn v horním předním úchytu motoru, krátké táhlo z naohýbané kulatiny. Řadící páka je totožná s variantou 2. Páka je pružně spojena s čepem pryží (gumou), čep má ale směrem od motocyklu hlavu, která brání sjetí páky. Smysl řazení: jednička nahoru, zbylé rychlosti směrem dolů.

Neduh: steřelá guma se zdeformuje a řadící páka má velkou vůli. Není axiálně vymezená a často dře o levé víko motoru.

Řešením je vyrobení podložky mezi páku a rám, popřípadě náhrada gumové vložky.

Výkresy čepu:

05-2128A


Varianta 4 (1972 – 1979)

U modelů Jawa 20, 21, 23

Řadící páka má delší trubku, která vyplňuje celou mezi motorem a hlavou čepu. Delší gumová vložka. Čep tvarově stejný jako u verze 3, má ale kónickou stopku, která drží v kuželové díře v bloku motoru.

Neduh: kvůli vymačkané pryži vzniká velká vůle. Díky dlouhé trubce řadící páky ale téměř nehrozí drhnutí o víko motoru.

Výkresy čepu:

45122024026


Varianta 5 (1979- 1982)

U modelů Jawa 220, 223

Čep umístěn v horním předním úchytu motoru, krátké táhlo z naohýbané kulatiny. Náboj páky má na vnější straně menší průchozí díru Ø8 mm. Čep páky má soustružený konec s dvojím osazením a drážkou pro pojistný kroužek. Páka je na čepu nasazena s vůlí a zajištěna je „segrovkou“, pod kterou patří pevná a zvlněná podložka. Na čepu je v prostoru pod nábojem páky vysoustruženo osazení pro vložení třecího gumového kroužku.

Neduh: větší pracovní vůle a s tím spojená vyšší hlučnost. Je-li ale v drážce pod pákou vložený gumový kroužek, nebo alespoň dva o-kroužky, je řešení bezproblémové.

Výkresy čepu:

45122024026B


Varianta 6 (atypická)

Sériově se nemontovala

Páka shodná s variantou 5. Pouze čep má válcovou stopku pro možnost instalace na dříve vyrobené motory (před rokem 1972).

Výkresy čepu:

05-2128B