• Reklama

 • Reklama

Sdílej:

Návod na seřízení zapalování (předstih, odtrh)

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 19.8.2016

V první řadě musím zdůraznit, že konkrétně u jednoválcového motoru Jawa 50 nemůže být pouhý špatně seřízený předstih příčinou toho, že motor nefunguje. V takovém případě závadu hledejte jinde a teprve po jejím odstranění řešte předzápal. Lidská představivost totiž nezná mezí a ti se obvykle snaží závadu (s banální příčinou) odstranit tím, že se jako první začnou hrabat v předstihu. Předstih se nastaví jednou a při údržbě, ani většině oprav se s ním nehýbe! Díky tomu, že se jeho hodnota sama od sebe změnit prakticky nemůže, je hloupost hledat příčinu závady v něm. Aby nedošlo k omylu – běžnou údržbou je seřizování odtrhu kladívka, odtrh je ovšem ale úplně jiný pojem než předstih a lidé si to často pletou. V návodu vše patřičně popíšu.

Co je předstih a na co má vliv?

Předstih zážehu, neboli předzápal, je okamžik, kdy v motoru dochází k zapálení směsi benzínu a vzduchu. Protože spalovací motor není poháněný (jak by si někdo mohl mylně myslet) výbuchy, ale až teprve expandujícími plyny vznikajícími hořením, je potřeba, aby při zpětném pohybu pístu směs již hořela a píst tlačila dolů. Doba hoření výbušné směsi je konstantní (neměnná), aby ale při vysokých otáčkách stihla shořet, je nutné ji dřív zapálit (píst urazí stejnou dráhu mnohem rychleji než při nízkých ot.). Analogicky to platí pro nízké otáčky, kdy je potřeba směs zapálit později. Většina moderních motorů má proto řízený předstih, který se s narůstajícími otáčkami vhodně zvětšuje tak. Pionýr má ale předstih statický (neměnný) a jeho hodnota se volí taková, aby měl motor výkon ve vysokých otáčkách, ale musí být dostatečně malý na to, aby měl při poklesu otáček po přeřazení na vyšší rychlostní stupeň dostatečnou „sílu“ (točivý moment), aby to utáhl. Když nastavíte velký předstih, motor půjde vytočit do vysokých otáček, ale po přeřazení nebude dostatečně „táhnout od spodu“. Stejně tak když nastavíte předstih příliš malý, nedosáhnete dostatečných otáček a ty po přeřazení klesnou pod únosnou hranici, takže taky špatně. Jde tedy vždy o kompromis a nejde jen o to „kolik to točí“.

Správná hodnota předstihu

Každý motor se chová díky výrobním nepřesnostem a různému opotřebení jinak, nelze tedy brát „tabulkové“ hodnoty příliš vážně a lepší je vždy experimentovat. Rozdíl mezi dobře a špatně seřízeným předstihem může způsobit i značný úbytek výkonu. V dobové dokumentaci je pro motocykly Jawa 20, 21 a 23 předepsaný předstih 1,2 – 1,5 mm před horní úvratí (HÚ). Tato hodnota je počítaná kolmo ke dnu pístu (při sundané hlavě válce). Svíčka je ale v hlavě šikmo a v případě měření pod úhlem jsou hodnoty předstihu zhruba 1,4–1,7 mm. Obvykle doporučovaná hodnota 1,6 mm je tedy „šikmá“ a „kolmý“ ekvivalent je cca 1,4 mm. Hodnoty předstihu pro ostatní typy motocyklů najdete v tabulce v technice.

Pro případný přepočet hodnot předstihu použijte tyto vztahy:

Vztah pro přepočet hodnoty předstihu

vzorec2Vztah pro přepočet hodnoty předstihu motoru Jawa 20

Seřízení předstihu s pomocí cigaretového papírku či spárové měrky

 1. Sundejte pravé víko motoru. Zkontrolujte kontakty přerušovače („kladívka“), opálené kontakty společně opilujte vloženým jemným pilníčkem nebo je vyměňte za nové. Kontakty k sobě musí rovnoměrně přiléhat.
 2. Nastavte odtrh kladívka. Vyšroubujte zapalovací svíčku a do otvoru strčte šroubovák. Otáčením motoru po směru hodinových ručiček najděte co nejpřesněji horní úvrať pístu (HÚ), tj. místo kdy se obrací pohyb pístu zpět. Povolte šroubek M4 spodní destičky kontaktů a mezi kontakty kladívka vložte spárovou měrku 0,4 mm, kladívko přitlačte k vačce a šroubek utáhněte (měrka 0,35 mm by měla jít zlehka prostrčit, 0,45 mm by projít neměla, proto se používá měrka 0,4 mm).
 3. Buď našroubujte přípravek s posuvnou tyčkou (měrkou) místo svíčky, nebo místo svíčky našroubujte přípravek s uchyceným ručičkovým úchylkoměrem („hodinkami“).
  Další možnost je hlavu válce demontovat a pohyb pístu měřit posuvným měřítkem (šuplerou) – tohle je ale velmi nepřesné.
  Třetí možnost je vyrobit si přípravek pro kolmé měření, viz obrázek níže a podrobný návod na konci stránky.

  Ručičkový úchylkoměr, redukce a spárové měrky

  Ručičkový úchylkoměr, redukce a spárové měrky

 4. Mezi kontakty přerušovače („kladívka“) vložte buď cigaretový papírek, nebo spárovou měrku tloušťky 0,05 mm a s citem otáčejte motorem zpět proti směru hodinových ručiček. Ve chvíli, kdy kontakty přerušovače lehce povolí tak, že plíšek či papírek půjde zlehka vytáhnout, přeskakuje na zapalovací svíčce jiskra.
 5. Jestliže na pístu naměřená hodnota je větší než vámi požadovaná, povolte úchyty statoru zapalování a s celým statorem pootočte trochu směrem doprava. Jestliže menší, pootočte lehce směrem doleva (proti směru otáčení motoru). Opakovaně měřte a upravujte hodnotu, dokud nebude vyhovovat.
 6. Po požadovaném seřízení utáhněte stator, vše ještě jednou zkontrolujte a znovu nastavte odtrh podle bodu č. 2.
Seřízení předstihu motoru Jawa 50

Seřízení předstihu motoru Jawa 50

Seřízení předstihu s pomocí kontrolky (žárovky)

Pohodlnější metoda běžně používaná u motocyklů s baterií. V případě pionýra si budete muset nachystat nějaký zdroj elektřiny. Celý postup je stejný, jako výše popsaný, pouze v bodě číslo 4 postupujte takto: Odpojte od pohyblivého kontaktu přerušovače všechny dráty (cívečku, kondenzátor a drát vedoucí ke spínačce) a připojte k němu jeden kontakt žárovičky. Druhý kontakt připojte na zdroj (baterii, polarita nehraje roli), zbylý volný kontakt baterie připojte kdekoli k motoru. Chvíli přeskočení jiskry (rozepnutí kontaktu) bude signalizovat zhasnutí žárovky. Zbytek postupu je stejný, nezapomeňte ale všechno zapojit zpět jak má být!

Nastavení „od oka“ + experimentální doladění

Jestli máte novější motor, máte výhodu. Od roku 1970 mají motory na pravé polovině bloku v místě cívek zapalování vylisované prohlubně. Jednoduše stator zapalování natočte tak, aby cívky byly na střed prolisů a nastavte odtrh kladívka v horní úvrati. Pionýra projeďte a hodnotu předstihu experimentálně upravte. V případě, že se vám bude zdát, že pionýr nechce jít do otáček, pootočte zapalování trochu doleva (předstih zvětšíte). Jestliže po přeřazení na vyšší rychlostní stupeň nebude motor dostatečně táhnout nebo bude špatně startovat, pootočte zapalováním doprava (předstih zmenšíte). Další náznak příliš velkého předstihu je kovové zvonění (cvrdlikání) v tahu při klesání otáček (při jízdě do kopce).

Výroba přípravků a pomůcek