• Reklama

 • Reklama

Sdílej:

Návod na opravu přední teleskopické vidlice

Přední teleskopy nejsou na pionýrech zrovna nejšťastněji řešeny. Jsou vybaveny pouze pružinami bez tlumičů. Stlačená pružina má tendenci se co nejrychleji vrátit do své přirozené polohy, proto se k utlumení zpětné reakce používají olejové tlumiče, které ale u této vidlice chybí.

Nepříjemnou vlastností je pevnost a výdrž. Díky malému zdvihu se není problém dostat na doraz. Vidlice je vyrobena z tenkostěnných trubek a její nosníky (tzv. „brýle“) jsou z vylisovaných a následně svařených plechů. K deformaci pružin, ohnutí nebo zlomení jednotlivých dílů proto stačí málo.


Teleskopy se skládají ze tří částí, a to z nosných trubek, které jsou uchyceny v tzv. „brýlích“, kluzáků, což jsou další dvě trubky, které se do nosných trubek zespodu zasouvají a které jsou pevně spojeny s kolem a pružin, které tyto dvě části spojují. Mezi nosnými trubkami a kluzáky jsou velké vůle, které jsou vymezeny silonovými kroužky. Tyto kroužky zajišťují kluzákům snadný vertikální pohyb a zamezují viklání.

Jednou z nejčastějších závad je značná vůle uložení předního kola. Kolo se kýve na všechny strany, nedrží stopu a například při brždění dře o blatník. Nejčastější závadou jsou špatné silonové pouzdra v nosných trubkách. Ty bývají zdeformované a opotřebované.

Stará (špatná) pouzdra a nová pouzdra

Stará (špatná) pouzdra a nová pouzdra


Demontáž teleskopů

 1. Sundejte řídítka – povolte středový zajišťovací šroub (stačí cca o 1–2 cm) a klepněte do něj, pak stačí řídítka s trochou síly vytáhnout. Sundejte masku (se světlem). Sundejte kolo a blatník (ten ale není nutný).
 2. Vyšroubujte spodní kluzáky ven.
 3. Sundejte řídítka (viz sundání řídítek) a masku (u Mustanga ne) tak, aby byly přístupné brýle.
 4. Je potřeba vyšroubovat dvě zátky držící nosné trubky – například s pomocí železného pásu (viz foto). Zátky vytáhnete pravděpodobně i s pružinami – po vyjmutí je něčím přikryjte, ať se na ně zbytečně nelepí špína.
 5. Jestliže ještě nemáte odšroubované šroubky ve spodním dílu brýlí, které svírají dvě nosné trubky, tak to udělejte a vyjměte teleskopy.
 6. V každém teleskopu (vnější nosné trubce) by měly být dvě silonová pouzdra, jedno hned na kraji a druhé 16 cm od kraje (spodního). V horní části trubky je ještě vlisovaný ocelový kroužek se závitem, kam se zvenčí šroubují mazničky – proto musíte pouzdra vylisovat z trubky směrem dolů, kde jim nic nebrání.

Výměna pouzder

Vyjmutí pouzder z nosných trubek:

 1. Vezměte dostatečně dlouhou trubku nebo tyč o průměru 10 – 18 mm, která projde otvorem vlisovaného ocelového kroužku v trubce a jejíž hrana se bude po zkřížení dotýkat stěny trubky a bude se jí dát zapřít o pouzdro.
 2. Trubku si zapřete o měkkou podložku (nejlépe nějaký dřevěný špalek). Pouzdra vytlučeme ven. Jestli vám nezáleží na laku a budete ho dělat nový, tak můžete trubky nahřát například horkovzdušnou pistolí nebo led lampou, dokud samy nevypadnou.

Špatné pouzdro naříznuté ocelovým plátkem

Jestliže jsou špatné pouze spodní pouzdra, můžete vyměnit jen je, ale záleží na vás, jak provedete jejich odstranění, aniž byste zničili ty vrchní. Krajní pouzdro můžete například opatrně nařezat plátkem pilky na železo a vypáčit.

Vložení nových pouzder do trubek:

 1. Vyčištěné trubky zevnitř potřete olejem.
 2. Nachystané pouzdro natlučte přes dřevo zkoseným okrajem směrem dovnitř trubky tak, aby lícoval s okrajem.
 3. Nově koupené pouzdra se po nasunutí na kluzák volně pohybují, to se ale změní po nalisování do teleskopů, kdy se vnitřní průměr zmenší. Jestli máte k dispozici velký vrták o průměru 22 mm ( fotka), tak ručně (bez vrtačky) díru znovu protáhněte, jestliže vrták nemáte, doporučuji vzít kluzák (spodní trubku) a nahřát ho na vysokou teplotu na vařiči nebo nad plamenem. Poté kluzák vezměte a dírou ho protlačte – dbejte na přesnost. Tímto se v díře srovnají výstupky a kluzák by se měl pohybovat volně.
 4. Natlučte pomocí kulatiny (dřevo nebo kov) o vnějším průměru 25 mm (nebo trochu menším) pouzdro 16 cm hluboko.
  Nalisování nového pouzdra
 5. Postup zopakujte i u druhého pouzdra, které ale nechte lícovat s okrajem.
 6. Čistý, olejem namazaný kluzák zasuňte do trubky (až do pracovní polohy) a zkuste s ním pohybovat. Jestliže je potřeba k jeho pohybu síla, tak vezměte zahřátý kluzák a díru znova lehce protáhněte.
 7. Postup opakujte i u druhého teleskopu.

Zpětná montáž teleskopů

 1. Zasuňte trubky do brýlí tak, aby akorát procházely dírami v horním dílu (u novějších vidlic kde díry nejsou je stačí o vrchní díl opřít).
 2. Dotáhněte lehce (zatím) šroubky ve spodním dílu, aby trubky držely.
 3. Zkontrolujte pružiny, jestli nejsou někde zlomené, nebo zdeformované. V každém případě musí mít obě stejnou délku.
 4. Vnitřky nosných trubek dostatečně namažte vazelínou a zasuňte do nich kluzáky, přetáhněte přes ně manžety (gumové „harmoniky“) a zasuňte do nich na doraz kluzáky (kluzák se záchytem pro brzdu dejte napravo).
 5. Zátky jsou s pružinami spojené pomocí šroubu, který je nahoře jištěný matičkou. Matičku vyšroubujte a šroub očistěte. Poté vraťte matičku zpět, ale nedotahujte ji. Je potřeba, aby se pružina pohybovala nezávisle na zátce.
 6. Vložte pružiny do trubek a otáčením je zašroubujte do kluzáků, až se nebudou protáčet.
 7. Kluzáky dole vytáhněte tak, až zátky zapadnou k dírám. Obě zátky napevno dotáhněte.
 8. Dotáhněte šroubky na spodním dílu nosníků a dotáhněte také matičky držící pružiny v zátkách. To se nejlíp dělá pomocí trubkového klíče (fí 10 mm) a tenkého šroubováku, kterým zajistíte šroub proti otáčení.
 9. Do vidlice upněte kolo, provlečte osu a dotáhněte. Pohledem, popřípadě změřením zkontrolujte zda kolo není křivě. Jestli ano, tak je buď jedna nosná trubka posazena níž, což také může být způsobeno pokřivenými brýlemi, nebo je jedna pružina kratší. Častý problém jsou právě křivé nosníky. Vrchní díl de bez větších problémů narovnat například ve svěráku, což většinou dostatečně pomůže. U spodního dílu to bývá komplikovanější. Všechno zkontrolujte, dotáhněte, zajistěte manžety pomocí „eskapásek“ nebo stahovaček a složte zbytek.

Nově nalisované pouzdro vidlice


Další možné poruchy předních teleskopů

Častou poruchou bývá prasklý spodní nosník („brýle“), někdy to jde znovu svařit, ale výsledek je nejistý a je risk s tím dál jezdit.

Jestliže se vám zadrhávají tlumiče, tak příčinou mohou být také ohnuté nosné trubky nebo kluzáky. Někdy bývají kluzáky a nosné trubky prodřené od toho, že se používaly bez silonových pouzder, jestli to není příliš akutní tak kluzák stačí opilovat (chvilku to ale zabere) a zahladit brouskem (ocílkou) na kosu. Do trubek většinou stačí zalisovat nové pouzdra.

Opravené a složené teleskopy