• Reklama

 • Reklama

Sdílej:

Zadní tlumiče

Protože jsou časté dotazy na to, jak rozdělat a opravovat zadní tlumiče na pionýrovi, rozhodl jsem se o tom napsat a nafotit návod.

Jestliže se rozhodnete tlumiče rozdělávat, bude dobré, když budete mít po ruce někoho, kdo vám občas pomůže.


Postup opravy zadních tlumičů

 1. Tlumič si upněte spodní částí do svěráku
 2. Očistěte si vrchní část od blata. Stlačte krycí plech (v případě odkrytých tl. stlačte pružinu), přitom držte (pomocník může podržet) závěsné oko tlumiče tak, aby nešlo dolů i s krytem.
 3. Kousek pod okem se ukáže malá dírka (viz. obr. 1), skrz ní je prostrčená malý kolík (2,5×12 mm). Najděte si nějakou vhodnou tyčku, silný drát nebo hřebík, kterým tuhle tyčku vystrčíte ven (viz. obr. 2). Velká podložka, která je mezi závěsným okem a krytem se dá obvykle trochu podstrčit, po oko tak, že zůstane v téhle poloze a nemusíte držet pružinu stlačenou (viz. obr. 2).
 4. Závěsné oko je ještě uchyceno závitem, ze kterého by mělo jít jednoduše odšroubovat. V případě, že nepůjde a bude se protáčet společně s táhlem (dlouhá lesklá tyčka procházející celým tlumičem), tak si musíte táhlo chytnout klíčem. K tomu slouží zářez v jeho vrchní části, kde se dá nasadit klíč č. 7. Tohle je ale už trochu komplikovanější… Musíte pružinu v tlumiči stlačit větší silou, aby se Vám ukázal zářez. Já jsem tlumič vyjmul ze svěráku, otočil ho naopak, svěrák jsem pootevřel tak, aby se jím dalo prostrčit závěsné oko. Stlačil jsem tlumič proti svěráku, až bylo oko i s kouskem táhla venku. Svěrák jsem trochu utáhl, aby záchytné oko nemohlo zpět. Na táhlo jsem nasunul klíč č. 7, svěrák povolil, přičemž jsem klíčem táhlo držel (viz. obr. 3). Oko jsem pak jednoduše vyšrouboval. Můžete narazit na to, že na táhlu, popřípadě v oku bude zničený závit a oko bude držet pouze na kolíku. V tomto případě by bylo dobré táhlo nebo oko vyměnit.
 5. Sundáte vrchní plechový kryt. Pak vytáhnete pružinu a gumový dorazový váleček, který je na táhlu a který zamezuje pohybu pružiny do boku (popřípadě jejímu kroucení). Pak sundáte i spodní plechový kryt.
 6. Tlumič vyšroubujte z trubky.
 7. Tlumič se dále skládá ze dvou částí.
  a) Z pístu (tj. táhlo), na jehož konci jsou odspodu nasazené součástky: Matička, podložka 7, pístek, podložka, kožená manžeta, podložka a doraz z PVC. Tuhle část snad ani nerozebírejte. Stačí, když ji důkladně omyjete benzínem. Doraz z PVC bývává už rozpadlý, ale tuhle závadu jsem nijak neřešil, na funkci snad ani nemá vliv.
  b) Z těsnícího pouzdra, které nebudu do hloubky popisovat. Nesnažte se ho nějak rozdělat, nebo ho jen zničíte. Je potřeba ho pořádně vymýt. Proplachujte jej benzínem a protřepávejte. Spodní část je na pružince, tak ji trochu natahujte tak, abyste to pod ni dobře vymyli. Na druhém konci této součástky (viz. obr. 4) jsou zevnitř dané 2 okoružky (Ø 10×2), možná budou zničené a již nebudou těsnit. Jestli se Vám podaří koupit nové, tak staré vydloubněte nějakým tenkým šroubováčkem a nahraďte je novými. Celkem jsou v každém tlumiči 2.
 8. Po důkladném vymytí a vyčistění nalijte do spodní části – tj. trubky 30 ml tlumícího oleje třeba stříkačkou (bez jehly). Předepsaný olej je tlumičový, pokud jej nemáte, doporučuji si namíchat olej vlastní. Já jsem míchal olej převodový (nejhustší) s olejem hydraulickým (hodně řídký) v poměru 2:1. Můžete použít třeba i olej motorový. Jestli máte tlumičový olej, tak i ten si můžete libovolně naředit na hustší, nebo řidší. Když budete mít olej hustší, tak bude pérování tužší (vhodné třeba do terénu, že se Vám to tak nebude houpat) a naopak u řidšího Vám to bude víc tlumit, což se oplatí třeba na silnici, ale při vyšší hrubším terénu se budou moc houpat a při přetížení (třeba jízda ve dvou) nebudou tlumit a pouze si tlumiče sednou.
 9. Táhlo protáhněte těsnícím pouzdrem a to zašroubujte do trubky (ve které je olej). Pak postupujte opačným způsobem, jako při demontáži. Nasaďte spodní plech, gumový doraz a pružinu. Pak nasaďte horní plechový kryt, na něj podložku a našroubujte záchytné oko tlumiče. Doporučuji to provádět ve svěráku tak, že tlumič obrátíte vzhůru nohama a táhlo protlačíte mezi svěracími čelistmi (viz. obr. 3). Chce to trochu víc síly nebo něčí pomoc. Vezměte si klíč č. 7 a po protlačení táhla ho zastrčte do zářezu. Můžete přestat tlačit. Klíč zůstane v zářezu a vy můžete našroubovat oko a provlát dírkou zajišťující kolík. Poté klíč vyjměte (bacha, aby to nestřelilo a Vám tam nezůstaly prsty).
 10. Tak, tlumič by měl být opravený. Postup proveďte u obou tlumičů.