Monografie původních a renovovaných motocyklů

Se svolením (případě na přímou žádost vlastníků) zde budu vystavovat fotografie pionýrů v dochovaném historicky věrohodném stavu, či po precizních renovacích.

Doufám, že fotky a informace budou sloužit jako inspirace při renovacích a pomohou vyhnout se zbytečným technickým anachronismům.

Podotýkám, že nejde tolik o stav, jak o originalitu.