• Reklama

  • Reklama

Sdílej:

Elektroinstalace – změny v průběhu výroby

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 12.10.2018

Zapojení elektroinstalace na pionýrech prodělalo v průběhu výroby několik malých i zásadních změn. Pokusím se je tedy podrobně rozepsat.


Varianta 1 (1955 – 1957)

U modelu Jawa 550

První varianta elektroinstalace. Šest barev drátů – vodičů (lankových) o průřezu 1 mm2, dnes značených jako CYA 1 (s PVC izolací). Barvy: žlutá, červená, modrá, bílá, černá a zelená (jejich použití viz přiložené schéma). Kontakty byly letované měkkou pájkou, plochá očka měla hranatý tvar.

Zdrojem elektrického proudu bylo tzv. „magneto“ (tj. alternátor s permanentními magnety v rotoru), s pohyblivou destičkou kontaktů přerušovače zapalování. Poloha destičky kontaktů byla od výroby seřízena tak, aby jiskra zapalování přeskakovala ve chvíli indukce největšího proudu. Předstih se nastavoval pootočením celého alternátoru! Světelný výkon 20 wattů.

Žárovky. Přední žárovka byla 6V 15/15W (typ BA20D), kulatá žárovka v koncové svítilně 6V/5W (typ BA15S).

Pozn.: Zadní žárovka nebyla nijak chráněna vůči napěťovým špičkám (například při přepínání hlavního světla) a často odcházela. Dobovým řešením byla buďto její náhrada za žárovku vyššího napětí (12V nebo 24V), nebo její zapojení mezi dva hlavní kontakty přední žárovky za současného odizolování od kostry (zapojení viz varianta 6, popřípadě zapojení motocyklu ČZ 150C).

Velký klakson – houkačka na stejnosměrné napětí byl uložený vpravo pod nádrží. Ačkoliv měl na mosazném štítku vyraženou hodnotu 4V, správně fungoval při dvojnásobném napětí. Dle mě si Považské strojírny u výrobce PAL objednaly 4V houkačky, ale výrobce se k požadavku postavil laxně a jednoduše dodával 6V houkačky, určené pro motocykly Jawa-ČZ. Kromě červeně lakované mřížky a mosazného štítku totiž mezi těmito houkačkami není žádný jiný rozdíl. Tuhle teorii potvrzuje i to, že v prvním výtisku manuálu se zmiňuje zapojení dvou 4,5V baterií „vedle sebe“ (tj. paralelně, výsledné napětí 4,5 V) a červeným razítkem je tato formulace přeškrtnuta a doplněna nápisem: „za sebou“ (tj. sériově, kdy výsledné napětí = 9 V).

Dvě 4,5V Baterie (typ: ESČ Bateria 310), byly umístěné v plechovém držáku v prostoru pod sedadlem. Bakelitová kontaktnice (víčko) měla zespodu (mosaznými nýty přinýtovanou) jednu mosaznou propojku, další dva mosazné šroubky šroubky (na kratší hraně víčka) sloužily k zapojení do elektroinstalace. Baterie se do držáku vkládaly pootočené o 180° tak, aby byly vzájemně zapojeny (kontakt (+) ke kontaktu (-)) do série. Uprostřed kontaktnice byl volný šroub, který sloužil k propojení dvou drátů napájení koncové svítilny a zadní blatník se dal odmontovat bez nutnosti přestříhnutí drátu. Na kontaktnici nebyly vylisované žádné znaky, ani číslo.

Hlavní přepínač (umístěný v masce světlometu) měl tři polohy a od pozdějších přepínačů se lišil vnitřním zapojením (viz přiložené fotografie). Přepínač měl poměrně malou životnost a od novějšího (běžného) provedení se lišil menším průměrem knoflíku. Při pozdějších opravách proto bylo nutné zvětšit díru v masce.

Bakelitová 6V indukční cívka byla umístěna vpravo pod nádrží nad houkačkou. Na konci vysokonapěťového kabelu (VN kabelu) byla odrušená koncovka (tzv. „fajfka“ nebo „botka“).

Pozn.: Bakelitové indukční cívky jsou po letech většinou vadné, nebo jsou již nahrazeny hliníkovými indukčními cívkami, které se bohužel do prostoru pod nádrž vlezou jen stěží.

Pokud je původní bakelitová cívka stále funkční, doporučuji použít neodrušenou (krátkou) „fajfku“ a neodrušenou svíčku. Snížíte tím namáhání cívky, která se nebude tolik zahřívat a ve VN části nebudou vznikat mezizávitové zkraty. Můžete tím značně prodloužit životnost indukční cívky a vlastně ji tak zachránit.

Schéma zapojení:

El.-schema-Jawa-550-1955-1958.pdf – Jawa 550 (1955 – 1958)


Varianta 2 (1957 – 1958)

U modelů Jawa 550 a Jawa 555

Nová menší houkačka (klakson) PAL, nyní už skutečně konstruovaná pro napětí cca 4 V.

S tím souvisela úprava kontaktnice (víčka) baterií, která měla zespodu přidanou ještě jednu propojku a do elektroinstalace byly zapojeny dva kontakty (na delší hraně víčka).

V roce 1958:

Upravený výlisek kontaktnice (víčka) baterií, které mělo vystouplé znaky (+) a (-) zapojení baterií a u prostředního propojovacího šroubu číslo 58. Ve víčku přibyly dvě malé díry, které byly naspodu plechového držáku a sloužily k zajištění baterií.

V závěru výroby se začal montovat nový (pravostranný) karburátor Jikov 2914 Hz a indukční cívka společně s houkačkou se přemístily pod levou stranu palivové nádrže.

Schéma zapojení:

El.-schema-Jawa-550-1955-1958.pdf – Jawa 550 (1955 – 1958)

El.-schema-Jawa-555-1958.pdf – první provedení Jawa 555 (1958)


Varianta 3 (1958 – 1962)

U modelu Jawa 555

Inovované zapojení s bzučákem (pro střídavý proud) namísto houkačky a tlumivkou světel.

6V bzučák na střídavé napětí byl umístěn pod maskou předního světlometu, odpadla tak nutnost použití baterií. Bzučák fungoval jen při vypnutých světlech, denní svícení tehdy ale nebylo povinné a v noci troubení nahrazovalo blikání (přepínání dálkového a tlumeného světla).

Kvůli problémům s pálícím se vláknem zadní žárovky byla do obvodu zařazena tlumivka (něco jako transformátor) se třemi vývody – zapojení viz elektrické schéma. Tlumivka byla umístěna uvnitř masky světlometu. Hodnoty žárovek zůstaly beze změn.

Rozpojení drátu vedoucího ke koncové svítilně nově provedeno s pomocí bakelitové tzv. „čokoládky“.

Schéma zapojení:

El.-schema-Jawa-555-1958-1962.pdf – Jawa 555 (1958 – 1962)


Varianta 4 (1962 – 1964)

U modelu Jawa 05

Zapojení totožné s variantou 3, pouze v zadním světle byla žárovka 6V/5W „sufit“ (typ SV8,5).

Indukční cívka přichycena na levé straně k rámu nad motorem. Tlumivka byla umístěna uvnitř masky světlometu ke krycímu plechu přední vidlice.


Varianta 5 (1964 – 1971)

U modelů Jawa 05, Jawa 20, Jawa 21, Jawa 23A Mustang

Nové feritové zapalování (alternátor) s třemi nezávislými vyměnitelnými cívkami. Rotor zapalování tvořen dvěma hvězdicovými pólovými nástavci zalitými do hliníku, které svým uspořádáním vytvořily šestipólový systém (namísto původního čtyřpólového rotoru s magnety ALNiCo). Kvůli šesti pólům se zvýšila frekvence střídavého proudu a bzučák (klakson) nestíhal troubit, proto byl do obvodu bzučáku zařazen selenový usměrňovač. Díky samostatným cívkám pro přední i zadní světlo vypadla ze zapojení tlumivka. Světelný výkon 20W.

8V zapalovací pól (cívka). Nová 8V indukční cívka v hliníkovém obalu.

Selenový usměrňovač byl přišroubovaný uvnitř masky světlometu ke krycímu plechu přední vidlice. U motocyklů Jawa 23 Mustang byl selenový usměrňovač zevnitř přišroubován k šroubu uchycení plastového krytu předního světlometu.

Nový hlavní přepínač s upraveným vnitřním uspořádáním.


Varianta 6 (1968 – 1971)

U vývozního modelu Jawa 23 Mustang a exportních verzí Jawa 20 a Jawa 21

Zapojení elektroinstalace vývozního provedení Jawy 23 Mustang se světelným výkonem 30W (verze Jawa 23A pro náš trh měla standardní zapojení).

6V/5W světelný pól (pro koncové světlo) a 6V/15W světelný pól (pro přední světlo a bzučák) byly u této varianty nahrazeny sériově propojenými 3V/15W světelnými póly, z nichž jeden byl na kraji ukostřen a druhý měl svorku pro zapojení do elektrického obvodu. Párové světelné cívky byly umístěny na jiných pozicích.

Kromě náhrady cívek musel být rekonstruován i rotor zapalování – v něm bylo rozmístění feritových pólových nástavců upraveno tak, aby párové světelné póly byly vždy ve fázi. Rotor alternátoru pro 20W alternátor se značil 05-6170, rotor pro 30W alternátor pak 20-6170. 30W alternátor správně funguje pouze s novější variantou rotoru.

Hliníkový stator zapalování měl na sobě kvůli odlišení napsanou hodnotu 30W, vyjma jiného rozmístění cívek se ale nijak jinak nelišil.

Napájení koncového světla bylo zajištěno dvěma dráty zapojenými mezi kontakty přední žárovky (viz v poznámce zmíněná dobová úprava varianty 1), takové zapojení chránilo žárovky před pálením a nevyžadovalo v zapojení tlumivku.


Varianta 7 (1971 – 1975)

U modelů Jawa 20, Jawa 21, Jawa 23A Mustang

V roce 1971 (zhruba od výrobního čísla 970 000) se začal montovat 12V bzučák, původně určený pro motocykly SK-90 (Jawa 90). Ten měl integrovanou křemíkovou diodu, která nahrazovala archaický selenový usměrňovač (ten byl ze zapojení vypuštěn). První kusy (cca do v.č.: 990 000) měly bzučák s chromovanou mřížkou, na všech pozdějších kusech byla mřížka opět lakovaná šedou barvou.


Varianta 8 (1975 – 1982)

U modelů Jawa 20 (Jawa 220.200), Jawa 21 (Jawa 221.200), Jawa 23 Mustang (Jawa 223.100)

30W zapojení totožné s variantou 6, avšak s 12V bzučákem (viz varianta 7). Od druhé poloviny roku 1975 bylo běžné u naprosté většiny vyráběných pionýrů. Pouze některé (levné) kusy a vývozní kusy se sníženým výkonem měly i nadále 20W elektroinstalaci.

V roce 1977 proběhla změna značení typů na výrobních štítcích a užívala se nezkrácená typová označení 22X. Na některých štítcích pak bylo vyraženo i podtypové číslo, kdy u modelů Jawa 220 a 221 znamenalo XXX.100 verzi s 20W elektroinstalací a XXX.200 s 30W elektroinstalací. U Jawy 223 Mustang tomu bylo přesně naopak (protože původní základní model byl Jawa 23 a Jawa 23A z něj teprve vycházela).


Elektroinstalace vývozních motocyklů

Jawa 05 s baterií – verze 1 (1963)

Vývozní provedení Jawy 05 pro USA a Kanadu se záložní baterií pro brzdové světlo. Starý typ alternátoru s čtyřpólovým rotorem (z materiálu ALNiCo).

Schéma zapojení:

Přesné zapojení NEZNÁM – SHÁNÍM SCHÉMA!


Jawa 05A s baterií – verze 2 (1964 – 1966)

Novější etapa motocyklu s feritovým zapalováním. Ukazatele směru (blinkry) PAL, spínač brzdového světla uchycený k podlážce, přepínač blinkrů na pravé straně řídítek. Baterie a usměrňovač umístěny vlevo nad motorem pod rozšířeným krytem.

Schéma zapojení:

 

Schéma zapojení elektroinstalace vývozního motocyklu Jawa 05A s baterií, ukazately směru a brzdovým světlem

Schéma zapojení elektroinstalace Jawa 05A


Jawa 23A Golden Sport (1972)

Vývozní provedení Jawy 23A Mustang pro USA s brzdovým světlem napájeným baterií. Sdružený přepínač Aprilia (036640 model DIP/58), přední světlomet Aprilia, zadní světlomet Lucas L679. Brzdový spínač PAL umístěný na nosníku stupaček (tzv. kříži).

Usměrňovací můstek se dvěma diodami (KY 708) a 10Ω odporem byl přišroubovaný na dvou sloupcích pod nádrží.

Schéma zapojení:

Schéma zapojení elektroinstalace motocyklu Jawa 50 typ 23A Golden Sport

Schéma zapojení elektroinstalace Jawa 23A Golden Sport


Jawa 23 se sníženým výkonem (pro Maďarsko)

Vývozní (přiškrcený) motocykl Jawa 50 typ 223.200 Mustang pro Maďarsko z roku 1982

Do západních zemí a do Maďarska se vyvážel Mustang se sníženým výkonem a maximální rychlostí 45 km/h. Mustang byl otypovaný jako jednomístný (bez zadních stupaček) a spadal do kategorie mopedů. Tato kategorie v Maďarsku nevyžadovala elektrický klakson, proto bzučák v zapojení chyběl a nahradil ho zvonek na řídítkách z jízdního kola.

Schéma zapojení elektroinstalace vývozní Jawy 223.200 Mustang bez bzučáku - Nesprávné zapojení otištěné v manuálu

Nesprávné zapojení otištěné v manuálu

Schéma zapojení. V Maďarské příručce je otištěné upravené 30W zapojení (viz Varianta 8), tedy se sériově propojenými světelnými póly a zadní žárovkou zapojenou mezi kontakty žárovky hlavního světla. Hodnota hlavní žárovky je předepsaná 6V-15/15W. Tohle zapojení ale nedává smysl. Buď by musela mít hlavní žárovka 25 W, nebo by musely být světelné póly navinuté tak, aby byl jejich výkon menší.

Praxe byla ale jiná – vyráběné kusy měly standardní 20W zapojení (viz Varianta 7), tedy s malým světelným pólem výhradně pro zadní světlo. Dokazuje to třetí fotka níže, kde vede kabeláž k zadnímu světlu přímo z motoru a ne svazkem od předního světla.


Jawa 223.220 Mustang Sport „kapotovaný“ (1980 – 1982)

Vývozní provedení pro Velkou Británii z konce výroby. Sklolaminátová kapotáž montována až dodatečně PZO Motokov (podnikem zahraničního obchodu) před expedicí do zahraničí.

Kapotovaný Mustang měl podobné zapojení elektroinstalace, jako Jawa 23A Golden Sport. 6V baterie (YANASA typ 6N4-24-4) sloužila pouze k napájení brzdového světla a japonské houkačky zn. Nikko. Stop spínač anglické výroby (zn. Burgess Gateshead) byl umístěný na přerušeném lanovodu zadní brzdy tak, aby použití brzdového světla nevyžadovalo žádný mechanický zásah do podvozku.

Usměrňovací můstek se dvěma diodami (KY 708) a 10Ω odporem byl přišroubovaný na dvou sloupcích pod nádrží.
Přední žárovka byla 6V-25/25W, žárovka koncového světla 6V/5W a žárovka brzdového světla 6V/10W. U (+) pólu baterie bylo pouzdro s pojistkou.

Některé později vyrobené kusy byly vybaveny směrovými světly (značka nejspíše Lucas), vzhledově připomínajícími blinkry z motocyklu IFA Simson. Přepínač „blinkrů“ značky Aprilia byl umístěn na pravé straně řídítek u plynové rukojeti.

 

Schéma zapojení:

Schéma zapojení elektroinstalace vývozního motocyklu Jawa 223.220 Mustang Sport (kapotovaného)

Schéma zapojení elektroinstalace Jawa 223.220 Mustang Sport